Čarodějnice ve školní družině

I v naší školní družině se stalo PÁLENÍ ČARODĚJNIC dlouholetou tradicí.  Děti v průběhu celého týdne  vyráběly a kreslily čarodějnice a moc se pátek 28. dubna těšily.  Hned po obědě zavítaly malé čarodějnice i čarodějové  na naší školní zahradu a  hravé odpoledne bylo zahájeno jejich představením. Poté následovaly soutěže  v hodu do pavoučí sítě,  hledání  havěti, házení pařátkem, kreslení čarodějnice a překážková dráha s koštětem. Děti po splnění  všech úkolů získaly malou odměnu. Na závěr jsme si opekli buřtíky a čarodějnici upálili. Foto zde.
Děkujeme p. Bednářové za sladké muffinky, které pro děti napekla.