Vypravěči v páté třídě

Všichni jsme se po Vánocích vrátili plní dojmů a zážitků. Naši páťáci se stali spisovateli a povyprávěli nám, jak prožili svůj Štědrý den. Svou práci ozdobili krásnými obrázky.  Protože se jim to moc povedlo, chceme se s Vámi podělit o jejich dílo. Tady je. 

Změny v testování ve školách od ledna 2022

Vážení rodiče,
od ledna pokračuje preventivní antigenní testování ve školách. Od 3. do 16. ledna se testuje dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Od 17. ledna pak probíhá testování jednou týdně, a to v pondělí. Testování se týká dětí a žáků, jak neočkovaných, tak očkovaných i těch, kteří prodělali nemoc. V případě, že dítě nepodstoupí toto testování, je třeba, aby během celého dne mělo nasazenou roušku.  Informační leták MŠMT zde.

Předvánoční organizace

Zítra proběhnou ve třídách vánoční besídky. Konec vyučování bude postupně dle kapacity školní jídelny přibližně v těchto časech.

  • 1. třída v  11:40 hodin
  • 2. třída v 11: 40 hodin
  • 3. třída v  11: 25 hodin 
  • 4. třída v  12: 00 hodin
  • 5. třída v 12:00 hodin

 

Sázení stromu

V úterý 7.12.2021 se 10 žáků z naší školy zúčastnilo sázení stromů pod zámeckým vrchem. Děti si vyzkoušeli, jak těžká je zahradnická práce v technice nedostupném terénu. Hloubit rýčem díru pro strom dětem šlo, ale dostat těžký habr na správné místo by bez pomoci ještě nezvládly. Doufáme, že strom bude dobře růst a že se děti svým rodičům při procházce na zámek pochlubí výsledkem své práce. Foto.

Prvňáčci dostali Slabikáře

V pondělí 22. listopadu přišel prvňáčkům balík od kocoura Sama. V něm je čekaly Slabikáře. Nafouknutými balónky svoji novou knížku oslavili a přípitkem potvrdili, že je do konce roku celé přečtou. Nejlepší písaři dostali i povolenku na psaní perem. Byl to slavnostní den. Foto zde.

Plyšákový den

Druháci si  v pondělí užívali plyšákový den. Donesli si svého mazlíčka, který je celý den  provázel během výuky. Nejenže si napsali o svém plyšovém příteli pár vět, kde ho představili, ale také s ním počítali a nakonec si ho i namalovali. Plyšákový den se nám povedl…. zde je pár fotek.

Oznámení školní jídelny

Vážení rodiče, 
od 1.11. 2021 jsme nuceni zvýšit cenu obědů vzhledem k stále se navyšujícím  nákladům za potraviny. Děkujeme za pochopení a připomínáme strávníkům, kteří platí stravné přes účet, aby nezapomněli zvýšit své příkazy k úhradě.

Ceník obědů

  • žáci do 10 let*………………..27,- Kč
  • žáci ve věku nad 10 let*….29,- Kč

do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (školní rok končí 31. 8.), ve kterém dosahují uvedeného věku (viz vyhláška MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění)

Fotografování

Připomínáme  fotografování jednotlivců  11. 10. ( sada fotografií,  dobrovolný odběr). Pokud o fotografie nemáte zájem nebo chcete např. společnou fotografii sourozenců, prosím napište to do notýsku. Děkujeme.

Zprávy ze školní družiny

Žádáme rodiče, aby do 31. října 2021 uhradili školné za ŠD na 1. pololetí.
POZOR!!!! Od letošního školního roku je možné provést bezhotovostní platbu na číslo účtu vedeného u KB 115-5494990237/ 0100. Do zprávy pro příjemce uveďte:
Školní družina – jméno a příjmení žáka
variabilní symbol: 365

Částka zůstává stejná jako v loňském roce, tzn.:
400,- kč pro žáky, kteří navštěvují ŠD pravidelně včetně kroužků
400,- kč pro žáky, kteří navštěvují 2 kroužky
200,- kč pro žáky, kteří dochází jen na ranní provoz nebo na jeden kroužek.
Platbu v hotovosti přijímáme v nadepsané obálce jako doposud. Děkujeme.