Informace ze školní jídelny

Přeplatky stravovacího účtu  na konci roku
O vrácení přeplatku na konci roku je možné požádat v kanceláři vedoucí jídelny.
Jak bude možné přeplatek vyzvednout?
– Hotově v kanceláři školní jídelny denně od 7,15 – 9,45
– Žádost  o vrácení na účet (pouze u částky vyšší než 100 Kč).
Pokud si přeplatek nevyzvednete, bude automaticky převeden na úhradu stravy v dalším období.

Pokud nebude Vaše dítě  obědvat poslední školní den 30.6. v jídelně  ( např. odchází hned po rozdání vysvědčení apod. ), prosíme o odhlášení obědu nejpozději do 24.6.. Děkujeme za pochopení.                                                                               

Fotografování tříd

 Společné fotografování tříd proběhne 21.6. . Pokud by chtěl někdo navíc ještě společné skupinky s kamarády, prosím, oznamte to třídnímu učiteli/ učitelce, aby nedocházelo k nedorozuměním. Cena společné fotografie je 50 kč,  cena fotografie s kamarády je 30 Kč. Děkujeme za pochopení.

Předškolák v Bělovsi

Ve čtvrtek 10.6. se uskutečnilo jedno z jinak třech pravidelných setkání předškoláků a jejich rodičů u nás ve škole. O to bylo vzácnější a naplněnější. Rodiče se dozvěděli všechny důležité informace od pana ředitele a budoucí paní učitelky. Děti si vyzkoušely, jaké je učení ve třídě, seznámily se, představily se, ukázaly, jak poznají pravou a levou stranu, že se umí podepsat, jak krásně umí malovat atd. Aktivity probíhaly na koberci, v lavicích i s interaktivní tabulí a snad poznaly, na co se mohou těšit. Odměnou jim byly i jednička, medaile a lízátko. Společně jsme si pak prošli celou školu, družinu i jídelnu. Všichni byli moc vděční za toto setkání a už se těšíme na září. Doufejme, že PREZENČNĚ!! Foto zde.

Červnový sníh

To bylo překvapení! Na “Dětský den”- prvního června, přestože jsme doufali, že bude teplo (i když  na počasí se nemůžeme letos spolehnout), napadl SNÍH.
Tu radost v dětských očích jsme si užily i my učitelky. Děti stavěly, hnětly, tvořily, skládaly, bouraly, válely se a ti nejstarší i koulovali své spolužáky nebo spolužačky. Byla to prostě velká zábava. Tímto děkujeme všem, kteří nám  tento zážitek zařídili. Foto zde.

Informatika v páté třídě

Páťáci se v hodinách informatiky učí jak vytvořit prezentaci, mimo toho že se stále zdokonalují ve zpracovávání, vyhledávání a třídění informací, učí se i prezentovat svou práci před spolužáky, zodpovídat jejich zvídavé otázky a vzájemně si dávají rady a doporučení k tomu, aby příště jejich práce byla ještě lepší. Foto.

Návštěva ekofarmy

Prvňáci a druháci minulý týden vyrazili na nedalekou ekofarmu na Lipí. Na statku se  chová masný skot. Hospodář  je seznámil se stroji, děti  nakrmily jalovice, telata, s respektem také koukly na býka. Nechyběla ani projížďka traktorem.
Potom se děti vydaly kolem koňského Ranče na Lipí  na Dobrošov a přes osadu Polsko do školy.  I počasí k nám bylo přívětivé a tak jsme nakonec nezmokli a ke škole dorazili sice špinaví ale plni zážitků.  Foto.

Výtvarná výchova ve 2. třídě

Druháci jsou rádi, když si při výtvarné výchově můžou vyzkoušet práci s různými materiály i různé výtvarné techniky. Tentokrát to byl tisk z koláže. A protože nám už opravdu chybí sluneční paprsky, úkolem bylo vytvořit “sluníčkový” obrázek. Všechna díla se moc povedla a máme z nich velkou radost.  Foto zde.

Informace pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče

Vážení rodiče budoucích prvňáků,
bývá na naší škole zvykem pozvat si předškoláky na tři setkání s názvem “Předškolák v Bělovsi”. Na prvním se rodiče i děti seznamují s prostorami školy, pedagogickým sborem a děti si vyzkouší práci ve třídě. V tom pokračují na dalším setkání, kdy rodiče vyslechnou  přednášku na téma “školní zralost.” Třetí setkání je už jenom pro předškoláky.
Epidemiologická situace nám letos nic z toho neumožnila, proto budeme rádi, když Vás uvidíme alespoň na jedné schůzce, kde si děti vyzkouší různé aktivity jako školáci ve třídě. A vy se dozvíte základní informace k jejich nástupu do školy.
Těšíme se na Vaše děti i na Vás.
Plakát zde.

Čestné prohlášení

Vážení rodiče, 
každé pondělí jsou děti testované antigenním testem  na COVID – 19. Pokud si potřebujete stáhnout potvrzení – čestné prohlášení o negativním výsledku testu např. pro kroužky, kadeřníka apod. můžete  zde.