Logická olympiáda

Stejně jako v minulých letech se i letos naši žáci zúčastnili Logické olympiády. Celkem se v kategorii  A (3.-5. ročník ZŠ) do soutěže zapojilo 13843 řešitelů, z toho z našeho kraje 762
Můžeme s radostí uvést, že se nám podařilo navázat na  úspěšný loňský ročník, kdy se Laura Adamírová probojovala do krajského kola a také letos máme zastoupení v krajském semifinále. V kategorii A (3. -5. ročník) se v rámci kraje   Štěpán Ptáček z 5. třídy umístil na 18. -22. místě, a to si opravdu gratulaci zaslouží! Přejeme pevné nervy a hodně úspěchů v krajském kole.

 

Učení v první třídě

Školní rok je v plném proudu a naši prvňáčci ani trošku nezahálí. Při výuce si vyzkouší spoustu různých aktivit, učí se spolupracovat při skupinové práci, rozhodně jen nesedí v lavici. Klidně se vydají na “písmenkovou procházku”,  modelují číslice a zdobí hrnečky puntíky nebo třídí obrázky podle počtu slabik…  Foto.

Úspěch našich žáků

V úterý 8.10. se žáci naší školy zúčastnili soutěže “ O pohár starostů“ na dopravním hřišti ve složení Běta Kuřová, Míša Stefanu, Marek Bauer a Štěpán Ptáček. Mladí cyklisté si ověřovali teoretické i praktické znalosti pravidel silničního provozu a předvedli se v jízdě zručnosti. V konkurenci 17 družstev naši závodníci obsadili 1. místo!  Nejlepších výsledků v jednotlivcích dosáhla Běta Kuřová. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy!

 

 

….. putování za zvířátky……..

Díky procházkám, které se snažíme řadit  do našeho programu téměř každý den, znají děti přírodu v okolí školy velmi dobře. Páteční vycházka byla ale trochu jiná. Zpestřili nám ji pan Hašek, pan  Hvězda a pes, norník Haki. Pan Hašek na úvod zatroubil na lesní roh a mohli jsme se všichni vypravit ke krmelci. Po cestě myslivci dětem vyprávěli o životě zvířátek, čím se živí, jestli loví ve dne nebo v noci a která  z nich můžeme potkat v běloveských lesích. Dozvěděli se také o významu podzimního sběru kaštanů a žaludů. Kdo chtěl, mohl pomoci připravit obilí a seno na zimu. Kromě pochoutek pro zvířátka jsme našli v krmelci také poklad – perníkové srnky, ježky a lišky :-).  Vycházka byla ukončena, jak jinak, než troubením na lesní roh. Moc  děkujeme.
A tady několik fotografií.

Sběr starého papíru

Podzimní sběr starého papíru proběhne od úterý do středy-ve dnech 15. a 16. října. Prosíme, zapojte se třeba i několika kilogramy, každý kilogram může pomoci složit tunu! 

 A každá tuna papíru znamená přibližně 17 ušetřených stromů!

Na nudu nebyl čas

V úterý 24.9. byl zahájen kroužek deskových her. Sešli jsme se v hojném počtu 17-ti dětí z druhé až páté třídy. Na úvod jsme si zahráli netradiční hru – Pyramida, která nás velmi pobavila a zaujala. Těšíme se na další úterní setkání. A ještě několik fotografií. 

Fotografování

 

Připomínáme  fotografování jednotlivců  7. 10. ( sada fotografií,  dobrovolný odběr). Pokud o fotografie nemáte zájem nebo chcete např. společnou fotografii sourozenců, prosím napište to do notýsku. Děkujeme.

Fandili jsme na florbalu

Žáci 2. a 4. třídy se v pátek 20. 9. zúčastnili projektu „School match“. Byli jsme pozváni náchodským florbalovým oddílem, abychom fandili při jejich zápasu proti Turnovu. O přestávce probíhaly soutěže pro žáky o drobné ceny. Fandili  jsme opravdu dobře, rádi a nahlas. Foto.

Vlastivěda zase trochu jinak……

Páťáci si opakují a rozšiřují  znalosti o krajích České republiky. Tentokrát zase jinou formou než ve 4.třídě. Pracujeme ve skupinách a vytváříme si společnou mapu celé republiky, rozdělenou do krajů, snažíme se v učebnicích, mapách, odborné literatuře, internetu či jiných zdrojích najít vše podstatné o krajích a přehledně to zaznamenat do mapy. Učíme se vyhledávat a třídit informace, vhodně je doplňovat obrázky, také spolupracovat mezi sebou, vzájemně si poradit, pomoct, rozvrhnout si práci a všechno dobře zorganizovat, abychom práci stihli včas dokončit.  Vše jsme propojili ještě s výukou informatiky.  Celek budeme prezentovat po dokončení práce. A ještě pár fotografií z našich hodin vlastivědy.