Úspěchy našich žáků

Ačkoli školní rok právě skončil musím ještě dopsat jeden článek o  našich páťácích. Myslím, že můžeme být právem hrdí na jejich úspěchy v přijímacím řízení- obsadili  mimo jiné první pozici v jazykové třídě, první ( sdílenou ) pozici v matematické třídě a celkem čtyři se úspěšně dostali na Jiráskovo gymnázium v Náchodě. To je opravdu velký úspěch, moc gratulujeme! A běloveské škole přejeme další stejně šikovné žáky!

Krásné prázdniny

Přejeme dětem  krásné prázdniny, plné zážitků a radosti, rodičům příjemnou a odpočinkovou dovolenou. Páťákům aby po zaslouženém prázdninovém odpočinku dobře začali na nových školách a  1. září se budeme opět těšit na shledanou – snad v klidnějším školním roce!

Zaměstnanci ZŠ Běloves

Pozor změna

Informace pro rodiče, kteří  platí stravenky přes účet:  Vyúčtování  stravování ve školní  roce 2019/2020 proběhne vzhledem k rekonstrukci školy  až v měsíci srpnu. Děkujeme za pochopení. Stravenky na  školní rok 2020/2021  prosíme plaťte přes účet v polovině srpna (do 18.8.). Prosíme neplaťte  v červenci! 

Páťáci se loučí

Dnes odpoledne proběhla na školní zahradě rozlučka s páťáky, kteří odcházejí z naší školy, společně se rozloučili se všemi učiteli a pracovníky školy.  Než zcela zavřou dveře od běloveské školy, dovoluji si velmi neskromně připsat pár vět.
Loučí se třída, se kterou jsem měla možnost prožít pět úžasných  let, na které budu ráda vzpomínat!  Dětem se podařilo vytvořit prima partu a já doufám, že na  naši  školu nezapomenou, v dobrém na ni  budou vzpomínat a občas se na nás přijdou podívat. Do dalších let  přeji dětem jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a  stálý úsměv na rtech.
Na závěr bych chtěla  také poděkovat rodičům dětí za podporu, důvěru a  za všechna milá slova na rozloučenou.                                                                      Mgr. Ivana Vítková
Ještě přikládám foto z dnešní rozlučky.

 

Organizace konce školního roku 2019/2020

  • 24. – 25. 6. – třídnické práce, vybírání a rozdávání učebnic (prosíme o jejich kontrolu, případné slepení), program se může lišit v jednotlivých třídách
  • Obědy –    rozhodnout se o posledním dnu 26. 6. – oběd se vydává už od cca 10.00 (do cca 11.00). Případně včas odhlásit, nejpozději do 23. 6. (do 10.00)!
  • 26. 6. – slavnostní ukončení školního roku, vysvědčení, předpokládaný konec  9.00 – 9.30hod, provoz šk. družiny do 14.00 hod.
  • Stravenky na další školní rok platit přes účet v polovině srpna (do 18.8.). Neplatit v červenci! Asi v polovině července bude vyúčtování.

Procházka na farmu

V úterý se páťáci vydali na procházku po okolí  školy až na farmu na Lipí.  Navštívili tam statek, kde se chová masný skot, dozvěděli se zajímavosti o chovu, nakrmili jalovice a doslova v přímém přenosu sledovali první pokusy o postavení čerstvě narozeného telátka. Farmář  dětem ukázal různé druhy pícnin, které se používají pro výživu skotu a naživo jsme také mohli sledovat značkování nového  telátka. Cestou  se děti nezapomněly  zastavit na Jiráskově rozhledně na občerstvení. Počasí nám přálo, a tak jsme si mohli poslední společné páťácké chvíle užít a odnést si spoustu pěkných zážitků. Foto. 

Informace pro rodiče budoucích prvňáků

Vážení rodiče budoucích prvňáků, 
především nás velmi  těší, že jste si pro vzdělávání Vašeho dítěte vybrali právě naši školu. 
Během letošních setkání  předškoláků se děti mohly seznámit s prostředím  i s vedením školy a rodiče se mohli ptát se na vše potřebné. Pokud ještě zůstaly nějaké Vaše otázky nezodpovězeny,  prosím, můžete mě  kontaktovat na mail vitkova@zsbeloves.cz .
Zároveň Vám mohu uklidnit, že na vše podstatné máme dost času, osobně se setkáme v září na společné schůzce, kde se dozvíte  potřebné informace,  prosím Vás, abyste na konci srpna sledovali naše třídní webové stránky – v té době už 1. třídy, budu tam vkládat potřebné informace. 
Ještě pro velké nedočkavce přikládám seznam pomůcek pro prvňáky….

Po prázdninách se na Vaše děti i na osobní setkání s Vámi budu těšit!  Mgr. Ivana Vítková 

Jarní sběr starého papíru

Jarní sběr starého papíru proběhne od úterý do středy-ve dnech 9. a 10. června. Prosíme, zapojte se třeba i několika kilogramy, každý kilogram může pomoci složit tunu! 

 A každá tuna papíru znamená přibližně 17 ušetřených stromů!