Deskové hry

Kdo si hraje nezlobí! Kroužek deskové hry pomalu postoupil do druhého pololetí a děti si je opravdu užívají! Cvičí zde různé strategie, užívají si společné chvíle a vytváří příjemnou atmosféru. Zde se boří nejen  hranice věkové, ale i národnostní a gendrové. Jen tak dál. Foto.

Masopust

Mateřská škola a Základní škola v Bělovsi  srdečně zvou rodiče a děti na  MASOPUST, který se bude konat dne  20.2.2020. Začátek v 15 hodin u sokolovny. Přijďte prosím  v masce a s hudebním nástrojem ( stačí např. pokličky, bubínek …). Po krátkém průvodu se zpěvem bude zakončení na školní zahradě s možností občerstvení. Těšíme se na Vás!

Předškolák v Bělovsi

V rámci projektu Předškolák se ve čtvrtek 13. 2. bude konat pro rodiče přednáška na téma školní zralost vedená paní psycholožkou Mgr. Martinou Švecovou.
Tato přednáška se uskuteční v naší škole již počtvrté a doufáme, že se opět  rodiče budoucích školáků dozvědí mnoho poučného o tom, jak připravit svého předškoláka na školu a svými dotazy a zkušenostmi rozvinou přednášku v bezprostřední besedu. Plakát naleznete zde.

Parkour ve školní družině

 

 

Dne 27. ledna nás navštívil ve školní družině Václav Kumprecht a jeho kolega Jan Vejdělek. V tělocvičně nás seznámili s netradičním sportem parkourem. S trenéry jsme si vyzkoušeli základní přeskoky. Moc nás zaujal jejich sportovní přístup. Foto.

Pololetní vysvědčení

Ve čtvrtek 30.1. budou děti dostávat výpis pololetního vysvědčení. Tento výpis se nevrací zpět do školy, ale zůstává dětem. Rodiče pouze potvrdí zhlédnutí podpisem v notýsku nebo v žákovské knížce.
Tento den bude upraven i konec vyučování. 
1.-3. třída bude končit v 11:40 hod.
4.-5. třída bude končit v cca 12 hodin – dle kapacitních možností školní jídelny.
V pátek 31.1. jsou jednodenní pololetní prázdniny.

Školní družina v Himálajích

V pátek 24.ledna jsme si pozvali do školní družiny zkušeného horolezce Mgr. Stanislava Čejpa. Pan horolezec si pro nás připravil videoprojekci a poutavé vyprávění o nejvyšším pohoří světa Himálaji a místních poměrech. Na závěr přednášky dětem ukázal horolezecké vybavení. Vše si nadšeně vyzkoušely. Foto. 

 

Předškolák

 Ve středu 16. ledna se v naší škole v rámci dne otevřených dveří konala první část projektu “Předškolák v Bělovsi”. Panáček Bělovesáček provedl děti i jejich rodiče po škole, ukázal jim družinu, jídelnu i hřiště. Potom předal pan ředitel rodičům veškeré informace o škole a zodpověděl na jejich dotazy. Předškoláci si zatím vyzkoušeli, jak se sedí ve školních lavicích, ukázali si, která ruka je pravá a levá a naučili se krátkou básničku o tom, že ve škole si to moc užili. A aby ne, když dostali jedničku, sladkost a ještě pro ně  školáci v družině upekli perník. Foto.