Týden knih

Březen – měsíc knihy. A tak i my jsme jeden celý březnový týden věnovali knížkám. Nabídli jsme dětem osm zajímavých knížek. Na zahradě při “bojovce” se děti zapsaly k té svojí, která je zaujala. Do školy si děti nanosily polštářky, deky a dokonce i plyšáčky, aby měly na poslouchání to pravé pohodlí.  Pak už stačilo jen přivřít oči a zaposlouchat se do úžasných příběhů, které nás dokáží pobavit, rozesmát i rozplakat. Každý den se tak na jednu hodinu mohli u jedné knížky setkat žáčci z různých tříd a vychutnat si čtení báječných dobrodružství. 
Velký dík patří všem paním učitelkám, družinářkám i asistentkám, které knížky s chutí předčítaly. Foto.

U nás se stále něco děje!

Na přelomu měsíce března  jsme v rámci projektu  EU mohli načerpat inspiraci a zkušenosti návštěvou zahraniční školy. Naše paní učitelka se vydala do Velké Británie do Ilsham church of England academy, která patří k vyhlášeným školám v oblasti Devon. Své zkušenosti a zážitky sdílela při prezentaci a následné diskuzi s ostatními členy ped. sboru. Některé podněty byly dobrou inspirací do naší praxe. Foto.

Prvouka ve třetí třídě

Je voda průhledná? Kdo dokáže nejrychleji roztát kostku ledu? Je prázdný pytlík opravdu prázdný? A vyklíčí semínko rychleji ve vatě nebo v půdě? Nejen na tyto otázky jsme si vyzkoušeli společnými pokusy odpovědět s třeťáky při prvouce. Jak se nám dařilo se můžete podívat ve fotogalerii. 

Ilustrátoři

Jednu březnovou výtvarnou výchovu jsme ve čtvrté třídě propojili s českým jazykem. Listovali jsme dětskými knížkami a prohlíželi si ilustrace nejznámějších českých autorů. Seznámili jsme se například s Adolfem Bornem, Josefem Ladou, Jiřím Trnkou, Helenou Zmatlíkovou, Zdeňkem Milerem a mnohými dalšími. Poté jsme se pokusili některého ilustrátora napodobit – někdo s menším, jiný s větším úspěchem. Podívejte se, jak se nám dařilo.  Foto.

Zprávy ze školní družiny

Žádáme rodiče, aby do 10. března 2023 uhradili školné za ŠD na 2. pololetí. 
POZOR!!!! I v  letošním   školním  roce  je možné provést bezhotovostní platbu.
Číslo účtu vedeného u KB 115-5494990237/ 0100.  Do  zprávy pro příjemce  uveďte: Školní družina – jméno a příjmení žáka, variabilní  symbol: 365

Částka zůstává stejná  jako v loňském roce, tzn.:
400,- kč pro žáky, kteří navštěvují ŠD pravidelně včetně kroužků
400,- kč pro žáky, kteří navštěvují 2 kroužky
200,- kč  pro žáky, kteří dochází jen na ranní provoz nebo na jeden kroužek. Platbu v hotovosti přijímáme  v nadepsané obálce jako doposud. Děkujeme.

Druhé setkání předškoláků

V běloveské škole dnes odpoledne proběhlo další příjemné setkání předškoláků. Tentokrát bylo naše hlavní téma hraní s písmenky, grafomotorika a také jsme si trochu procvičili angličtinu. Společně jsme si zahráli hry, prostřídali jsme práci na koberci, v lavicích, na zemi jsme si uvolňovali ruku. Nechyběly  písničky jak v českém, tak v anglickém jazyce. A ani rodiče se rozhodně nenudili, měli možnost poslechnout si povídání na téma školní zralost. Děti  byly moc šikovné, příště je čeká matematika a překvapení! Tak zase za měsíc!! Foto.

Masopustní veselí

Dnes se v Bělovsi proháněli víly, čarodějnice, šaškové, rytíři, princezny a další.  A nebylo to jen tak nahodilé setkání. Děti a rodiče z mateřské školy a základní školy slavili společně MASOPUST
Celou veselicí nás rozšafně doprovodil běloveský Toníček, který si připravil i zajímavé veršované povídání o masopustu. Nechyběl ani hudební doprovod, který nás provázel celým průvodem maškar. Na závěr jsme ochutnali  výborné koláče a chleba se škvarky. Moc děkujeme za hojnou účast a těšíme se na další společnou akci. Foto zde.

Osová souměrnost

V matematice jsme si tento týden povídali o osové souměrnosti. A nebylo to jen povídání, děti samy objevovaly zákonitosti a vztahy, vyvozovaly je a aplikovaly v praxi. S pomocí malého zrcátka jsme si všechno mohli hned i ověřit, práce nás opravdu bavila, jediné co nám scházelo byl čas. Foto zde.