McDonald’s Cup

V pátek 22. 4. zorganizovala naše škola na hřišti FK Náchod v Bělovsi 23. ročník turnaje McDonald’s Cupu. Fotbalový turnaj pro  žáky 1. stupně je pořádaný AŠSK po celé České republice. Tohoto okrskového kola se zúčastnila družstva ze škol  Plhov, Komenského, Drtinovo náměstí, kapitána Jaroše a 1. Máje. Ve slunečném počasí, ve fotbalové atmosféře a s výborným občerstvením jsme si užili sportovní dopoledne. Děkujeme a.s. Primátor za sponzorské dary, spolužákům a rodičům za podporu, panu Ptáčkovi za trenérské rady, pořadateli turnaje Pepovi Vančákovi a jeho týmu rozhodčích  za organizaci. V kategorii 1. – 3. třídy se na 1. místě  umístilo družstvo ze ZŠ Komenského a v kategorii 4. a 5. třídy se na 1. místě umístilo družstvo ZŠ Drtinovo náměstí. Oba celky postupují do okresního kola v Jaroměři. Blahopřejeme. Foto zde. 

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

 

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola v Náchodě, 1. máje 365, jako příslušný správní orgán, rozhodl podle ustanovení § 46 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), takto: VÝSLEDKY  ZDE.

 

Sběr starého papíru

Jarní  sběr starého papíru proběhne od středy do čtvrtka-ve dnech 20. – 21. dubna. Prosíme, zapojte se třeba i několika kilogramy, každý kilogram může pomoci složit tunu! 

 A každá tuna papíru znamená přibližně 17 ušetřených stromů!

Ukliďme Náchod v dubnu 2022!

Zveřejňujeme výzvu Déčka Náchod….
V rámci iniciativy Ukliďme Česko se do úklidu zapojí také Déčko a Město Náchod.
🙏Udělejte při jarní procházce něco dobrého pro přírodu. Vezměte s sebou pytel, rukavice a ukliďte kus parku, lesa či okolí našeho města od odpadků. Posbíraný odpad vyhoďte do patřičných košů či kontejnerů. V některých případech budou označena místa svozu odpadků TS – budeme vás informovat.
👉 Při úklidu se vyfoťte a foto pošlete na youthinaction@seznam.cz. Fotky budou později zveřejněny na FB Decko Nachod, aby každý viděl, jak jste přiložili ruku k dílu a po vyhodnocení na vás budou čekat milé ceny!

Vynášení Moreny

Minulý týden si děti ve družině vyrobily Morenu. Je to postava ze sena a starých hadrů. Také se jí říká Mořena nebo Mařena a symbolizuje odchod zimy. Hned po Smrtné neděli jsme ji s dětmi vynesli k Metuji a rozloučili se říkankou “Zimo, zimo táhni pryč, nebo na tě vezmu bič…………………”. Morenu jsme zapálili a hodili do řeky. Říká se, že pokud odpluje a nezastaví se u břehu, zima už se zpátky nevrátí.
Přejeme krásné jaro a příjemné velikonoční svátky. Přikládáme pár fotek.

Zahajujeme sběr léčivých bylin

Sbíráme tyto léčivé byliny
           sedmikráska /květ/
           hluchavka /květ/
           jitrocel /list/
           bříza /list/
           smetánka lékařská – pampeliška /list/
           kopřiva /nať/
           černý bez /květ/

Do školy je děti nosí usušené a zvážené. Lístek s hmotností a jménem byliny předávají třídní učitelce /učiteli.  Prosíme zapojte se do sběru, třeba jen malým dílem…
Na nejlepší sběrače čeká na konci roku odměna.

Předškoláček 2022

Jak už asi víte, během března se na návštěvě v naší škole vystřídali budoucí prvňáčci z některých náchodských školek, kdy si společně se současnými prvňáčky vyzkoušeli spoustu aktivit. 17. března odpoledne přišli znovu někteří předškoláci, tentokrát i se svými rodiči, aby si prohlédli prostory školy a dozvěděli se další informace potřebné k zápisu a nástupu do první třídy. 
Nejprve si všichni prohlédli školní budovu (třídy, chodby, počítačovou učebnu, knihovnu). Děti pak zůstaly s paní učitelkou v jedné ze tříd a vyzkoušely si, jaké to bude být školákem. Poslechly si pohádku o zatoulaném kuřátku, kuřátka hledaly i ve třídě, počítaly jejich nožičky, tvořily společné sluníčko z kostek a z písmenek skládaly svá jména. Doplňovaly pracovní list s čísly, trénovaly správné držení tužky, hledaly rozdílné obrázky a vyzkoušely si aktivity na pravolevou orientaci. Stihly toho opravdu hodně. 
Děti se snažily připravené úkoly splnit co nejpečlivěji. Paní učitelka je pochválila, odměnila je malými dárečky a hlavně děti odcházely s první jedničkou.
Na budoucí malé školáky se znovu budeme těšit u zápisu 7. nebo 8. dubna. Foto.

Dopoledne v lese

V pátek 25.3. vyrazili žáci 2. třídy do lesa, ale nejednalo se jen o obyčejnou procházku. Průvodci se nám stali ti nejpovolanější – myslivci pan Hvězda a pan Hašek. Dětem povídali o přírodě, lese, zastavili jsme se u krmelce, poznávali jsme stromy, viděli jsme dokonce i čolky, v kůře pokácených stromů jsme našli lýkožrouta. Kromě cenných informací jsme celou cestu sbírali vše, co do lesa nepatří a opravdu jsme toho našli spoustu!
Na závěr děti hledaly ukrytý sladký poklad! Moc děkujeme za cenné informace i krásně strávené dopoledne. Foto.