Ředitelské volno

Vážení rodiče a milé děti, 
oznamujeme, že na den 27. 9. vyhlásí ředitel školy ředitelské volno, jedná se o  pondělí před státním svátkem 28. 9. 2021.

Organizace 1. školního týdne

Žáci 1. třídy

1.9. Zahájení šk. roku od 8 hodin, slavnostní uvítání, přibližný odchod žáků ze školy v 9 až 9:30  hod. Jídelna bude  vydávat obědy od 10:30 do 12 hodin.
2.9.  Výuka od 7:45 hod. do 9:35 hod., navazuje školní družina (pro přihlášené děti), oběd se bude vydávat od cca 11 hodin
3.9.  Výuka od 7:45 hod. do 10:45 hod, navazuje školní družina (pro přihlášené děti), oběd se bude vydávat od cca 11 hodin
Od 6.9. pravidelná výuka dle rozvrhu.

Žáci 2.- 5. třídy

1.9. Zahájení šk. roku od 8 hod., přibližný odchod žáků ze školy v 9 až 9:30 hod. Jídelna bude vydávat obědy od 10:30 do 12 hodin.
2.9.   Vyučování začíná v 7:45 hod., ukončení pro 2. a 3. třídu v  11:40 hod, ukončení pro 4. a 5. třídu v cca 11:55 hod – dle kapacitních možností školní jídelny.
3.9. Vyučování začíná v 7:45 hod, ukončení pro 2. a 3. třídu v 11:40 hod. Pro 4. a 5. třídu zkrácená výuka do cca 11: 55 hod – dle kapacitních možností školní jídelny.
Od 6. 9. Pravidelná výuka dle rozvrhu.

Na začátku školního roku proběhne testování žáků na covid-19 dle pokynů MŠMT. První testovací den proběhne 1. září a bude se týkat všech žáků s výjimkou prvních tříd, pro které bude vyhrazeno testování další den, aby nebyl narušen jejich první školní den. Další testování všech žáků se uskuteční následující pondělí 6. září a čtvrtek 9. září.

 Stále platí zvýšená hygienická pravidla. Po příchodu do školy si žáci dezinfikují ruce. Škola nevpouští do budovy dítě nebo dospělého s příznaky nemoci. Budeme  se snažit zachovat chod školy bez velkých omezení- funguje školní družina,  jídelna… Do budovy školy bude omezen vstup cizích osob. Stále platí povinnost nosit ve školách ve společných prostorách roušky!

·

Prodej lístků na obědy na září 2021

Pro rodiče budoucích prvňáčků a pro rodiče, kteří chtějí platit obědy hotově.

PONDĚLÍ  30. srpna  8:00 – 12:00

ÚTERÝ  31. srpna     8:00 – 12:00

Pro rodiče, kteří chtějí platit obědy platbou na účet:
-datum k úhradě dejte co nejdříve, aby mohla být platba včas zúčtována
-pravidelné platby zadejte nejpozději k 15. dni v měsíci
– nezapomeňte prosím nastavit dostatečnou finanční částku
Obědy pro žáky 2. až  5.třídy, kteří chodili v loňském roce pravidelně na oběd, budou automaticky přihlášeny od 1.9. 2021. Kdo o oběd nemá zájem, prosíme o odhlášení na www.strava.cz nebo telefonicky.

Číslo účtu vedeného u KB 115-5494990237/0100 do zprávy pro příjemce prosíme uveďte – jméno strávníka !! variabilní symbol – 2017

Ceny obědů : věková kategorie 7 – 10 let – 25,- Kč, věková kategorie od 10 let výše – 27,- Kč. (Podle vyhlášky 107/2005 MŠMT jsou žáci zařazování do cenových skupin, nikoli podle tříd, ale podle věku. Žák 4. tříd, který dosáhne 11 let ve školním roce tj. od 1.9. do 31.8., musí být zařazen do vyšší cenové kategorie.)