Organizace předvánočního týdne 19.-22.12.

Přidáváme několik organizačních informací k poslednímu předvánočnímu týdnu:
Školní kroužky:
Badatelé – kroužek nebude, první schůzka v roce  2023 je 5.ledna
Angličtina – ještě bude 21.12., další schůzka je 4.1.2023
Šikulové – kroužek nebude, první schůzka v roce  2023 je 11. ledna
Břišní tance – kroužek nebude, první schůzka v roce  2023 je 6.ledna
Kytara – poslední schůzka je 19.12. , další schůzka je 9.1. 2023
Doučování, spec. ped. péče – poslední hodiny budou 20.12.
Bavíme se sportem- před Vánoci nebude . první hodina 5.1.
Míček- před Vánoci nebude, v ŠD bude probíhat vánoční besídka
Výtvarný kroužek- před Vánoci nebude, v ŠD bude probíhat vánoční besídka
Příprava na přijímací zkoušky- bude probíhat beze změn
Deskové hry- budou probíhat beze změn
Doučování a spec. pedagogická péče- ve středu a ve čtvrtek už nebude

Vyučování:
19.- 20.12. Vyučování dle pravidelného rozvrhu
21.12. Koncert ZUŠ, konec vyučování 1.-3.třída po koncertě v cca 11:30hod, 4.-5. třída  přibližně ve 12 hodin dle kapacitních možností školní jídelny
22.12. Zkrácená výuka 1.-2. třída do 11:30 hod, 3. třída do cca 11:40 hod, 4.-5. třída do 12:00 hod,dle kapacitních možností školní jídelny
Školní družina beze změny.
Program  jednotlivých tříd ( třídní besídka apod.) sledujte na třídních stránkách.

Mikulášská nadílka ve družině

Letos k nám zavítal Mikuláš, anděl a dva mužíci z pekla. I přestože se v knize hříchů objevilo několik hříšníků, Mikuláš jim dal šanci napravit se. Pro všechny děti přinesl sladkou nadílku a za pěknou básničku nebo písničku je obdaroval. A co čerti? Nejdříve spustili hrůzu, ale pak se nechali obměkčit obrázky, které jim děti namalovaly. Těšíme se, až nás zase za rok navštíví. Foto zde.

Vánoční zastavení v Bělovsi

Srdečně  Vás zveme  na  vánoční  prodejní výstavu, kavárnu, dílničky  a  společné zpívání
14. 
12. 2022 od 15:30 hod
Program:
15.30 slavnostní zahájení, otevření výstavy a dílniček, pohoštění v budově školy
17.00 – 17.30 společné zpívání a vánoční ladění  na zahradě vedle školy
Těšíme se na Vás.

Pokud budete mít chuť a čas podpořit naši výstavu nějakými vlastními výrobky, budeme moc rádi. Výtěžek z prodejní výstavy bude použit na aktivity žáků školy (výlety, hry…).  

 

………….Svatý Martin…………..

Minulý týden jsme si s dětmi ve družině připomněli svátek svatého Martina a moc se nám to  líbilo. Všichni  se zapojili do různých aktivit. Někdo hrál krátkou scénku s Martinovým poselstvím, jiní kreslili, luštili kvízy nebo poslouchali  legendu o sv. Martinovi. 
Na  kroužku si šikovní výtvarníci  dali opravdu záležet na výrobě podkovy  z papíru a alobalu.  Krásné podkovy vznikly i ze sádry  nebo ze solného těsta. Nejvíc se nám dařilo při pečení svatomartinských rohlíčků, které si děti mohly odnést domů i s receptem. 
Malá ochutnávka zde.

Bajka pana Ezopa

Dnes jsme měli možnost zhlédnout moc pěkné divadelní představení královehradeckého Divadélka pro školy. Velmi poutavě herci  dětem představili bajky pana Ezopa, děti si nejen zazpívaly, ale také si  odnesly poučení z příběhů o zvířatech. Foto.

Halloween x Dušičky

V pondělí 31.10. se u nás ve třídě objevili duchové (ještě jsme se nedohodli, jak se budou jmenovat) a celý den nás provázeli tématem Halloween a Dušičky. Pracovali jsme ve skupinách, poslouchali jsme anglické vyprávění o Halloweenu a  zpívali strašidelné písničky. Venku jsme si zkusili kouzlit s barvami, s vodou a olejem. Proběhli jsme se při hledání kvízových otázek. Celý den jsme si náramně užili. Tak zase za rok! Foto.

 

Dopravní hřiště

V říjnu šli čtvrťáci na dopravní hřiště. Nejprve si vyslechli v učebně přednášku o bezpečném chování na silnici, seznámili se se základními pravidly silničního provozu, připomenuli si dopravní značky. Potom nasedli na kola a uplatňovali získené poznatky v praxi. Všichni byli šikovní, nezaskočil je žádný karambol. Na jaře půjdeme na dopravní hřiště znovu a budeme se snažit získat průkaz cyklisty. Foto.

Nová třída

O prázdninách se na naší škole nezahálelo. Jednu z našich tříd čekala celková rekonstrukce a řemeslníci to vzali opravdu zgruntu. Celá třída je v novém sádrokartonovém kabátu a  můžeme se těšit z nové podlahy i stropu s krásným osvětlením. Ve třídě je také nový nábytek, na který jsme ještě chvíli čekali.  Žáci jsou nadšení z moderní interaktivní tabule, v takovém prostředí půjde učení samo. Děkujeme zřizovateli a věříme, že se i v ostatních třídách brzy dočkáme potřebné změny. Foto.