Fotbalové odpoledne

12. září se děti z naší školy v rámci družiny zúčastnily Dětského fotbalového odpoledne v Bělovsi, které pro děti připravil FK Náchod. Děti si zahrály fotbal, vyzkoušely různé soutěže,  dovednosti s míčem i bez … Odpoledne si za krásného počasí opravdu užily. Foto zde.

Srdečně Vás zveme na školní akci “Loučení s létem”

Kde?  na dopravní hřišti
Kdy?  v pátek 21.9. v 16,00 hod.
Program: soutěže, opékání špekáčků.
Co s sebou? Dobrou náladu, sportovní nadšení, špekáčky. V průběhu akce bude zajištěn stánek s občerstvením.
Rádi bychom  Vás tímto poprosili o drobné ceny pro zajištění odměn za soutěže (sladkosti, papírenské zboží…..) Moc děkujeme.

Sběr kaštanů, žaludů a pomerančové kůry

Byl zahájen sběr kaštanů, žaludů a  sušené pomerančové kůry.  Zvážené je žáci odevzdají paní školnici a lísteček, kde je jméno sběrače a váha nasbíraných plodů/ kůry, předají  své třídní učitelce/učiteli.

 Peníze utržené za sběr budou použity na školní výlety a akce školy.  Nejlepší sběrači budou oceněni na konci šk. roku.

 

Naši prvňáci

V naší škole jsme přivítali 16 nových prvňáčků. Do nového života „Školáků“ jim hodně úspěchů popřál pan místostarosta Ing. Jan Čtvrtečka a ředitel školy pan Mgr. Libor Zelený. Foto zde.

Organizace 1. školního týdne

Žáci 1. třídy

3.9. Zahájení šk. roku od 8 hodin, slavnostní uvítání, přibližný odchod žáků ze školy v 9 hod. Jídelna bude  vydávat obědy od 10:30 do 12 hodin.
4.9. – 5. 9. Výuka od 7:45 hod. do 9:35 hod.
6.9. – 7.9. Výuka od 7:45 hod. do 10:45 hod. Od 10.9. pravidelná výuka dle rozvrhu.

Žáci 2.- 5. třídy

3.9. Zahájení šk. roku od 8 hod., přibližný odchod žáků ze školy v 9 až 9:30 hod. Jídelna bude vydávat obědy od 10:30 do 12 hodin.
4.9. a 7.9.  Vyučování začíná v 7:45 hod., ukončení v cca 11:15 až 11:45 hod. dle kapacitních možností šk. jídelny.
4.9. Třídnické práce.
Od 5. 9. Zkrácená výuka dle rozvrhu.
Od 8.9. Pravidelná výuka podle rozvrhu

Prodej lístků na obědy na září 2018

Pro rodiče budoucích prvňáčků a pro rodiče, kteří chtějí platit obědy hotově.

STŘEDA  29. srpna     9:00 – 11:00

ČTVRTEK 30. srpna    9:00 – 11:00

PONDĚLÍ 3. září           7:30 – 9:30

Pro rodiče, kteří chtějí platit obědy platbou na účet:

-datum k úhradě dejte prosím nejpozději k 18. srpnu, aby mohla být platba včas zúčtována

– nezapomeňte prosím nastavit dostatečnou finanční částku.

číslo účtu vedeného u KB 115-5494990237 kód banky 0100 do zprávy pro příjemce uveďte  – jméno strávníka !!!!!!! variabilní symbol – 2017