Oznámení školní jídelny

Školní jídelna oznamuje, že žákům kteří od  18.11. nebo od 30.11. nastoupili/nastupují  do školy a běžně se stravovali ve školní jídelně, budou obědy přihlášeny automaticky.  Každý strávník dostane lístek s výši částky, která je nutná k doplacení ceny stravného na měsíc prosinec.
Toto oznámení se  týká strávníků platících v hotovosti. V případě nejasností, nebo pokud nechcete obědy odebírat, prosím, kontaktujte jídelnu. Děkujeme.

Slavnost slabikáře

Dnes přišel od pana pošťáka velký balík adresovaný našim prvňáčkům. Tak jsme ho začali pořádně zkoumat, zjistili jsme, že z něho vykukují písmenka….. Co by to asi mohlo být?
Nakonec jsme po otevření zjistili, že tam jsou naše nové SLABIKÁŘE! To bylo radosti! A těch nových písmenek, která na nás čekají…. už se nemůžeme dočkat. 
Dnes se děti staly opravdovými čtenáři, dostaly pamětní list, aby na tuto jedinečnou chvíli nezapomněly. A na závěr jsme samozřejmě dostali sladkou odměnu, jak jinak než písmenkovou :-)!  A ještě pár fotek…

 

Zrušení vánoční výstavy a vystoupení žáků školy

Vánoční výstava spojená s vystoupením žáků naší školy patří už k  letité tradici. Právě proto nás velmi mrzí, že jsme se nakonec na základě nejisté epidemiologické situace rozhodli, že ji v tomto roce nebudeme pořádat. Děti budou mít jen besídky ve třídách a budeme si přát, abychom byli všichni zdraví a mohli  společné školní akce s Vámi rodiči zase organizovat.
Moc Vám děkujeme za pochopení.

Oznámení školní jídelny

Školní jídelna bude vařit od středy 18.11 . Jídlo je možné odebrat i do jídlonosiče a to v době 12:20 – 12:45 hodin.  Zájemci o obědy se budou moci přihlásit na mailové adrese jidelna@zsbeloves.cz nebo na telefonním čísle 491 814 387.   Odhlašování obědů vždy do 10. hodin předcházejícího dne. 

Výuka od 2.11. 2020

Vážení rodiče,

ze současné epidemiologické situace vyplývá, že se žáci 2.11. do svých tříd nevrátí a zatím nevíme, kdy tento okamžik nastane. Distanční výuka tedy pokračuje, prosíme sledujte informace na stránkách jednotlivých tříd.  Pokud budete mít cokoli na srdci, prosím, pošlete mail – třídním učitelům nebo jednotlivým vyučujícím. Pokusíme se najít společné řešení.  Přejeme Vám pevné zdraví a hodně sil. 
                                                                                                                               Zaměstnanci ZŠ Běloves

Video výuka na naší škole

A je to tady zase! Školy se pro žáky zavřely, ale to nás nemůže zastavit v přerušení výuky.  Zkušenosti z jara s video výukou už máme, a tak jsme začali hned ve středu vyučovat. Třídy se proměnily v promítací studia a učitelé svým zodpovědným přístupem nenechali žáky ani rodiče na pochybách, že jsou připraveni čelit dalším výzvám! 
Moc si všichni přejeme, aby se mohly děti už brzy vrátit do lavic, do té doby budeme pravidelně zdravit děti pouze přes monitory počítačů. Přejeme všem pevné zdraví a mnoho sil! Foto.

Sběry

Sběr kaštanů a žaludů
– trvá i po dobu zavření školy
– lze dát ke kůlně vedle školy, lísteček později odevzdáte tř. učitelce\učiteli

Sběr papíru
– trvá do středy odpoledne
– je možné dovézt i když bude škola zavřená

Provoz školní jídelny po dobu uzavření školy (14. – 23. 10.)

Školní jídelna bude vařit jen v případě, že bude dostatečný počet strávníků. Vařili bychom od čtvrtka 15. 10. do pátku 23. 10. Jídlo je možné odebrat i do jídlonosiče. Od středy 14.10 byly všechny obědy automaticky odhlášeny. Zájemci o obědy se budou moci přihlásit na mailové adrese jidelna@zsbeloves.cz nebo na telefonním čísle 491 814 387. Oběd je nutné přihlásit nejpozději do 10 hodin předcházejícího dne.  Obědy se budou vydávat od 11:30 do 12:30 hodin.

 

Uzavření škol od středy 14.10. 2020

Od středy 14.10. 2020 dochází k uzavření škol, žáci přecházejí na distanční výuku. Informace dostanou žáci/rodiče e-mailem nebo je naleznete na stránkách jednotlivých tříd.  Videovýuka bude vedena v prostředí GoogleMeet – starší děti již dobře znají. Pro připojení lze použít počítač, tablet i mobil. 
Věříme, že po podzimních prázdninách se zase potkáme ve škole!!