Informace pro rodiče

Provoz školní družiny je v ranních hodinách od 6:30 – 7:30 hod. Odpolední provoz po skončení vyučování do 16:00 hod.

Potřeby do ŠD – starší přezůvky (podepsané) a oděv na převlečení (v podepsaném látkovém sáčku).

V případě předčasného odchodu dítěte nebo jeho neúčasti v ŠD prosíme rodiče o vypsání řádné omluvenky do notýsku.

Zápisné pro žáka přihlášeného na celý provoz ŠD je 400 Kč na jedno pololetí. Zápisné se bude vybírat v průběhu měsíce září a o termínu budete informováni formou zápisu do notýsku.

Přihláška do ŠD je závazná na celý školní rok.