www.zsbeloves.cz

POZOR ZMĚNA PŘÍJEZDU ze šk. výletu z Ostaše!! Příchod ke škole v cca 15:10 hod.

 

Řád počítačové učebny PDF Tisk Email
Napsal uživatel Iva Vítková   
Úterý, 23 Únor 2016 20:28

Řád počítačové učebnyUntitled-1.tif

Přístup do učebny

 • Do učebny mají žáci přístup pouze v doprovodu vyučujícího. Vyučující je povinen po celou dobu být v učebně s žáky a vykonává nad nimi dozor.

 • Žáci mohou do učebny vstupovat i během přestávek, výběr žáků provádí třídní učitel.

 • Za žáky v počítačové učebně během přestávky zodpovídá dozor konající pověřená osoba, která dohlíží i na dodržování tohoto řádu během přestávky.

 • V těchto časech je otevřena počítačová učebna:

  • 9:35 - 9:55

  • 10:45 - 10:55

Pravidla chování žáků v učebně

 • Žáci se řídí pokyny přítomného učitele (při výuce), nebo pokyny osoby vykonávající dozor na chodbě (během přestávky).

 • Pro skupiny, které navštěvují učebnu pravidelně, je stanoven zasedací pořádek. Žáci jsou povinni jej dodržovat.

 • Při jakékoli závadě nebo problému (nejde monitor, počítač „zamrzne“, apod.) žáci informují vyučujícího, který rozhodne o dalším postupu.

 • Po skončení práce žáci uklidí své pracoviště a vypnou PC.

 • Při práci na počítačích je žákům zakázáno:

  • používat jakákoli vlastní externí datová úložiště (flash disky, externí hdd aj.)

  • pít, nebo jíst, současně platí zákaz vnášení nápojů a jídel do učebny

  • přenášet jakékoli součásti počítačů z jednoho pracoviště na jiné ( klávesnice, myši, monitory, sluchátka aj.).

  • otevírat počítač a jakýmkoli způsobem manipulovat s vnitřkem počítače.

  • otevírat tunel za počítačem a měnit zapojení kabelů, či připojovat další kabely

  • během přestávek je zakázáno používat sluchátka

  • jakkoli zasahovat do nastavení počítačů a provádět změny v nastavení OS Windows (složky na ploše, rozlišení monitoru, motivy plochy apod.) - tyto změny mohou žáci provádět pouze se souhlasem učitele během výuky

  • svévolně vytvářet, mazat, přesouvat, přejmenovávat a kopírovat adresáře

  • zasahovat do cizích souborů (instalované programy, data ostatních žáků), přesouvat je, přejmenovávat a mazat)

 • Veškeré závady a poruchy při provozu, nebo i nestandardní chování PC oznámí žák ihned vyučujícímu, nebo osobě vykonávající dozor.

 • Vyučující zapíše zjištěné závady do knihy závad, která je v učebně PC.Pravidla chování na internetu a přístupu ke školní WiFi

 • Žákům je dovoleno připojovat se ke školní WiFi prostřednictvím svých zařízení (mobilní telefony, tablety atd.) za předpokladu dodržování těchto pravidel:

  • žáci se nepřipojují na stránky s obsahem sexuálním, či násilným

  • žáci se na školních PC nepřihlašují do sociálních sítí (Facebook), ani do soukromých emailových schránek

  • žáci nestahují nelegální obsah a programy a dodržují autorský zákon

  • žáci dodržují desatero bezpečného internetu

   • Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem na druhé straně.

   • Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii a už vůbec ne intimní. Svou intimní fotku neposílej ani kamarádovi nebo kamarádce - nikdy nevíš, co s ní může někdy udělat.

   • Udržuj hesla (k e-mailu i jiné) v tajnosti, nesděluj je ani blízkému kamarádovi.

   • Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy. Ignoruj je.

   • Nedomlouvej si schůzku přes internet, aniž bys o tom řekl někomu jinému.

   • Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který tě šokuje, opusť webovou stránku.

   • Svěř se dospělému, pokud tě stránky nebo něčí vzkazy uvedou do rozpaků, nebo tě dokonce vyděsí.

   • Nedej šanci virům. Neotevírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy.

   • Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš.

   • Když se s někým nechceš bavit, nebav se.

 • Při porušení pravidel může být žákovi používání školní WiFi zakázáno.

V Náchodě dne 4. 9. 2014 Mgr. L. Zelený, ředitel školy

Aktualizováno Úterý, 25 Říjen 2016 21:29
 Založeno na Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.