Masopust v 1. a 2. třídě

Opravdové masopustní veselí nás čeká ve čtvrtek 20. února, ale abychom se na něj připravili, měli jsme projektový den již v pátek 14. února. Jak a kdy se masopust slavil, jaké masky se ho účastnily, co se o masopustu jedlo a pilo, jaké písničky se zpívaly a jaké další zvyky dodržovaly, o tom nám poutavě povyprávěla paní Jana Matoulková. Její koblížky, houstičky a Boží milosti byly také vynikající. My jsme zase vyrobily krásné plakáty masopustních průvodů a chrastítka. Těmi jsme se při závěrečném zpívání doprovázeli. To už jsme měli všichni opravdu dobrou náladu hlavně ti, co měli masky zajíců a moc jsme se začali těšit na masopustní průvod. Foto zde.

Předškolák – 2. část

Ve čtvrtek 13. 2. se konala 2. část projektu Předškolák. Děti se s paní učitelkou naučily básničku, hrály si s písmeny, trénovaly správné držení tužky, poznávaly obrázky a došlo i na anglickou písničku. Některým z nich se nechtělo ani domů.
Mezitím si rodiče předškoláků vyslechli přednášku na téma “Školní zralost” vedenou paní psycholožkou Mgr. Martinou Švecovou. Dozvěděli se tak mnoho důležitého o tom, jak připravit svého předškoláka na školu. Paní Švecová se umí vcítit do duše dítěte a ráda své zkušenosti rodičům předala. Moc ji opět děkujeme. Foto.

Deskové hry

Kdo si hraje nezlobí! Kroužek deskové hry pomalu postoupil do druhého pololetí a děti si je opravdu užívají! Cvičí zde různé strategie, užívají si společné chvíle a vytváří příjemnou atmosféru. Zde se boří nejen  hranice věkové, ale i národnostní a gendrové. Jen tak dál. Foto.

Předškolák v Bělovsi

V rámci projektu Předškolák se ve čtvrtek 13. 2. bude konat pro rodiče přednáška na téma školní zralost vedená paní psycholožkou Mgr. Martinou Švecovou.
Tato přednáška se uskuteční v naší škole již počtvrté a doufáme, že se opět  rodiče budoucích školáků dozvědí mnoho poučného o tom, jak připravit svého předškoláka na školu a svými dotazy a zkušenostmi rozvinou přednášku v bezprostřední besedu. Plakát naleznete zde.

Parkour ve školní družině

 

 

Dne 27. ledna nás navštívil ve školní družině Václav Kumprecht a jeho kolega Jan Vejdělek. V tělocvičně nás seznámili s netradičním sportem parkourem. S trenéry jsme si vyzkoušeli základní přeskoky. Moc nás zaujal jejich sportovní přístup. Foto.

Pololetní vysvědčení

Ve čtvrtek 30.1. budou děti dostávat výpis pololetního vysvědčení. Tento výpis se nevrací zpět do školy, ale zůstává dětem. Rodiče pouze potvrdí zhlédnutí podpisem v notýsku nebo v žákovské knížce.
Tento den bude upraven i konec vyučování. 
1.-3. třída bude končit v 11:40 hod.
4.-5. třída bude končit v cca 12 hodin – dle kapacitních možností školní jídelny.
V pátek 31.1. jsou jednodenní pololetní prázdniny.

Školní družina v Himálajích

V pátek 24.ledna jsme si pozvali do školní družiny zkušeného horolezce Mgr. Stanislava Čejpa. Pan horolezec si pro nás připravil videoprojekci a poutavé vyprávění o nejvyšším pohoří světa Himálaji a místních poměrech. Na závěr přednášky dětem ukázal horolezecké vybavení. Vše si nadšeně vyzkoušely. Foto.