Informace o plavání pro 1. -4. třídu

Začínáme 3. února (hned po pololetních prázdninách!!!).
Učit se budeme podle plaveckého rozvrhu (děti dostanou).
Vždy v pondělí od 7:30 do 9:00 (= součást výuky TV).
Sraz u školy v 7:10. Autobus odjíždí od školy v 7:15 (na opozdilce nečekáme), zpět od bazénu ke škole v 9:10. Po dohodě mohou ráno děti čekat před bazénem. Po plavání budeme začínat výuku 3. hodinou, po návratu z bazénu budeme také svačit.
Prosíme o samostatný batůžek s plaváním. Aktovku s učením si nechají děti ráno před odjezdem v šatně školy.
Prosíme o uhrazení plavání (týká se 1. a 2. třídy) do 25.1. 2020.
Termíny kurzů: ­ 3.2., 10.2., 17.2., 24.2., 2.3., 16.3., 23.3., 30.3., 6.4. 2020 – 9 lekcí.
S sebou: plavky (ne šortky), mýdlo (nejlépe tekuté) a ručník, dívky gumičku do vlasů.
Prosím nedávejte dětem do bazénu cenné předměty (mobily atd.., sundejte dětem řetízky, dlouhé náušnice apod.). Za případnou ztrátu neručíme.
V případě neúčasti na celém výcviku nutná omluvenka od lékaře a domluva s třídním učitelem. Při nachlazení, po nemoci nebo při jiných obtížích jede dítě do bazénu s ostatními a dívá se ze břehu (s sebou tričko, kraťasy a ev. přezůvky, časopis, knihu...). Přestože se snažíme dětem vysušit vlasy, je nutná čepice pro přechod do autobusu.

Opožděný vánoční dárek

Hurá, máme nový koberec! A nejen to, máme na něm  mapu naší vlasti, kterou využijeme nejen při hodinách vlastivědy, ale i o přestávkách. Ke koberci jsme dostali také kartičky s názvy řek, krajů, měst atd. A tak se nedivte, že naše přestávky mohou vypadat i takhle :-)! Foto.

Zajímavý vesmír

Že je učivo o vesmíru neskutečně zajímavé se přesvědčili páťaci při hodinách přírodovědy. A nejen to, ještě s paní učitelkou vytvořili zajímavé informační plakáty o planetách a vesmírných tělesech. Foto.

Hodiny angličtiny

Třeťáci trénují správnou výslovnost anglických slovíček a aby to bylo opravdu dokonalé, pomáhají jim s ní chromebooky, kde mohou slyšet výslovnost přímo od rodilého mluvčího :-). Foto.

Návštěva galerie

V předvánočním týdnu se žáci čtvrté a páté  třídy šli  naladit na nadcházející svátky do náchodské galerie. Kde se nejdříve něco o vitrážích dozvěděli a pak se i aktivně zapojili do tvorby vlastní vitráže. Program byl moc pěkný, děkujeme! Foto.

Vánoční přání

 

Přejeme Vám všem radostné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce. 

                                             Zaměstnanci ZŠ Běloves

Prima pomocníci

Naše škola se zapojila do projektu na zlepšování kvality výuky a protože si uvědomujeme, že moderní technika je nezbytnou součástí dnešního života, nesmí chybět ani v naší škole! Žáci napříč ročníky používají tablety a chromebooky  během skupinových i párových prací, ale také individuálně k vyhledávání informací i procvičování… Je to prima pomocník! Foto.

Aktuální informace

Lyžařský kurz pro přihlášené děti byl z důvodu nedostatku sněhu a teplého počasí zrušen. Děkujeme za pochopení. Snad nám příští rok bude počasí více přát.