Vánoční výstava

Srdečně  Vás zveme  na vánoční  prodejní výstavu, dílny  a vystoupení v naší škole 13.12. 2018 od 16:30 hod
Program:
16.30 slavnostní zahájení, otevření výstavy a dílniček, pohoštění
17.00 – 17.30 vystoupení žáků školy
17.30 pokračování výstavy, dílniček a pohoštění
Výtěžek z prodejní výstavy bude použit na aktivity žáků školy ( výlety, hry…).

Návštěva pravěku

V úterý 13. listopadu jeli žáci třetí až páté třídy do archeoparku ve Všestarech. Teď je jim už bližší život pravěkých lovců, sběračů a prvních zemědělců. Slyšeli, jak pravěcí lidé žili, viděli, jak bydleli a sami si zkusili čistit kožešinu, sekat dřevo, drtit obilí, obdělávat pole, házet šípem a kopím a další činnosti. Vraceli se plni zážitků a až se budou učit o pravěku, určitě si  na toto dopoledne vzpomenou. Foto.

Návštěva Zoo ve Dvoře Králové nad Labem

Jen co skončily podzimní prázdniny, vypravili jsme se se školní družinou do zoologické zahrady, kde probíhala akce Týden duchů. 
Cesta ubíhala rychle, protože jsme se moc těšili na zvířátka a netradiční podzimní výzdobu. Počasí bylo nádherné, tudíž jsme si s dětmi výlet patřičně užili. Viděli jsme mnoho zajímavých zvířat, každý si zde našel svého oblíbence. Nejvíce nás zaujal opičák, který si s námi plácal přes sklo. Naše poslední zastávka byla u lanového hřiště, tady někdo dlabal halloweenské dýně a někdo si zaskotačil na lanových lávkách.
Nastoupili jsme do autobusu a těšili se na rodiče, abychom jim mohli vyprávět zážitky z odpoledního výletu. Foto.

Projektový den „100 let republiky“

Také na naší škole jsme  se přidali k oslavě vzniku republiky. Během projektového dne jsme načerpali  spoustu nových informací, učili jsme se pracovat s nimi, vyhledávat a třídit je. Ve skupinách jsme tvořili plakát. Museli jsme se vzájemně vyslechnout a shodnout, co  a jak na plakátu zachytíme, co je pro nás důležité. A protože u každé pořádné oslavy narozenin nesmí chybět dort, ani na našem projektovém dnu nechyběly dortíčky a to stylové –  v barvě trikolory. 

Jakmile jsme se posilnili, čekala nás prezentace vytvořených plakátů. Před třídou jsme popisovali  svůj plakát, zodpovídali všetečné otázky spolužáků, obhajovali své názory a vyslechli jsme si také jejich doporučení pro  další práci. Vše jsme zakončili deskovými hrami Naše století a Moje první česko….. Věřím, že získané informace budou prohlubovat naše národní cítění a hrdost, kterou jako Češi cítíme  k naší vlasti! Foto.

Dočasné omezení používání tělocvičny

Z důvodu rekonstrukce sociálních zařízení v Sokolovně v Bělovsi nemůžeme krátkodobě využívat tělocvičnu na hodiny TV (asi do konce listopadu). K výuce budeme používat prostory třídy a pokud bude příznivé počasí (bez deště), budeme chodit ven. Prosíme o vhodné oblečení, klidně i dvoje tepláky, starší teplou bundu, vhodnou obuv, případně čepice…. Vše dle uvážení.
Děkujeme za pochopení.

Logická olympiáda 2018

Na rodičovské schůzce  jsme Vás informovali o logické olympiádě, jsme moc rádi, že jste využili tuto možnost a zúčastnili  se!  Váš zájem nás moc těší. Celkem se v kategorii A ( 3.- 5. ročník ZŠ) do soutěže zapojilo 11616 řešitelů, z toho z našeho kraje 629.

Především bychom chtěli pogratulovat Lauře Adamírové,  která se  v rámci kraje umístila na úžasném 29.-60. místě a postoupila do krajského semifinále, kde ji určitě budeme držet palce!

Poslední sluníčko na hřišti

Během velké přestávky si ještě chodíme užívat poslední paprsky babího léta na školní zahradu. Kluci neodolají pokušení odreagovat se s míčem při fotbale na nově opraveném hřišti a ani děvčata nezůstávají pozadu, vždyť počasí k tomu přímo vybízí…...Foto zde.

Sběr starého papíru

Sběr starého papíru proběhne již  od pondělí -ve dnech 15. a 17. října. Prosíme, zapojte se třeba i několika kilogramy, každý kilogram může pomoci složit tunu! 

 A každá tuna papíru znamená přibližně 17 ušetřených stromů!