Předškolák 2. část

Ve středu 13. 2. se konalo druhé setkání předškoláků v Bělovsi. Předškoláci si hráli s písmeny a slovy, kreslili obrázky k daným písmenům. Při kreslení si procvičili barvy, dokonce i v angličtině. Děti ukázaly, jak správně drží tužku a na závěr si i zazpívaly.
Rodiče předškoláků vyslechli přednášku na téma “Školní zralost” vedenou paní psycholožkou Mgr. Martinou Švecovou z PPP v Náchodě.
Rodiče budoucích školáků se dozvěděli mnoho poučného o tom, jak připravit svého předškoláka na školu a svými dotazy a zkušenostmi rozvinuli přednášku v bezprostřední besedu. Podle slov maminky předškoláka Aleše Kurtaka  byla tato přednáška velice zajímavá. Paní Švecová se umí vcítit do duše dítěte a rozebrat problém, se kterým se rodiče přijdou poradit. Moc paní Švecové děkujeme.

 

Děti čtou dětem

Na předškoláky myslíme i při našem dalším projektu. Každý měsíc navštěvují naši páťáci MŠ v Bělovsi. Děti předčítají pohádky o zvířátkách. Hodnotíme společně jejich vlastnosti, povídáme si, co prožívají  a na závěr předškoláci malují zvířátka, o kterých se četlo. Tentokrát předčítání obohatila Lenka, která vystoupila s bajkou “Želva a zajíc”.

                                                                                                  

Pozvání na karneval

Srdečně Vás zveme na KARNEVAL, který se bude konat 22.února 2019 od 16 hodin v sokolovně v Bělovsi.
Těšit se můžete na taneční vystoupení, promenádu masek, tanec, tombolu, občerstvení…..

  Prosíme rodiče, zda by nám i letos pomohli se zajištěním tomboly a podle svých možností posílali drobné ceny. Nejpozději do 15. února. Moc děkujeme!

Přednáška na téma školní zralost

V rámci projektu Předškolák se ve středu 13. 2. od 16 hodin bude konat pro rodiče přednáška na téma školní zralost vedená paní psycholožkou Mgr. Martinou Švecovou z PPP v Náchodě.
Tato přednáška se uskuteční na naší škole již potřetí a doufáme, že se rodiče budoucích školáků opět dozví mnoho poučného o tom, jak připravit svého předškoláka na školu a svými dotazy a zkušenostmi rozvinou přednášku v bezprostřední besedu.
Srdečně jste zváni!

Hudební představení

Minulý týden  se žáci starších ročníků aktivně zapojili do  hudebního představení “ Hrátky s čestinou“.  Společně  si v písničkách zopakovali vyjmenovaná slova, pády i vzory podstatných jmen. Foto.

Matematická soutěž

V měsíci únoru se 4. a 5. třída zúčastní mezinárodní matematické soutěže Pangea. Děti budou vyplňovat test online ve škole. Bližší informace o soutěži a otázky z minulých ročníků najdete zde.

Cestujeme po naší vlasti

Naši čtvrťáci se velmi pečlivě a zodpovědně ujali role průvodců po krajích naší vlasti. Připravili si  plakát s nejdůležitějšími informacemi o vybraném kraji. Ostatním spolužákům se zaujetím vypravují o tom, co je pro daný kraj charakteristické, trénují ústní projev, odpovídají na zvídavé otázky. A dokonce máme cestování po krajích občas zpestřené  ochutnávkou místních specialit, takto získané vědomosti se nám určitě snadněji zapamatují! Foto

Setkání předškoláků

Milí předškoláci!
Přijďte si prohlédnout naši školu, seznámit se s  učitelkami, budoucími kamarády a vyzkoušet si různé školní aktivity a dovednosti.  Přesné termíny a náplň setkání naleznete zde.