Zprávy ze školní družiny

Žádáme rodiče, aby do 31. října 2021 uhradili školné za ŠD na 1. pololetí.
POZOR!!!! Od letošního školního roku je možné provést bezhotovostní platbu na číslo účtu vedeného u KB 115-5494990237/ 0100. Do zprávy pro příjemce uveďte:
Školní družina – jméno a příjmení žáka
variabilní symbol: 365

Částka zůstává stejná jako v loňském roce, tzn.:
400,- kč pro žáky, kteří navštěvují ŠD pravidelně včetně kroužků
400,- kč pro žáky, kteří navštěvují 2 kroužky
200,- kč pro žáky, kteří dochází jen na ranní provoz nebo na jeden kroužek.
Platbu v hotovosti přijímáme v nadepsané obálce jako doposud. Děkujeme.

Sběr starého papíru

Podzimní sběr starého papíru proběhne od čtvrtka do pátka-ve dnech 30. září. a 1. října. Prosíme, zapojte se třeba i několika kilogramy, každý kilogram může pomoci složit tunu! 

 A každá tuna papíru znamená přibližně 17 ušetřených stromů!

Sběr kaštanů, žaludů a pomerančové kůry

Byl zahájen sběr kaštanů, žaludů a  sušené pomerančové kůry.  Zvážené  kaštany, žaludy  nebo usušená kůra se odevzdává paní školnici a lísteček, kde je jméno sběrače a váha nasbíraných plodů/ kůry, předají  své třídní učitelce/učiteli.

 Peníze utržené za sběr budou použity na školní výlety a akce školy.  Nejlepší sběrači budou oceněni na konci šk. roku.

 

Ředitelské volno

Vážení rodiče a milé děti, 
oznamujeme, že na den 27. 9. vyhlásí ředitel školy ředitelské volno, jedná se o  pondělí před státním svátkem 28. 9. 2021.

Organizace 1. školního týdne

Žáci 1. třídy

1.9. Zahájení šk. roku od 8 hodin, slavnostní uvítání, přibližný odchod žáků ze školy v 9 až 9:30  hod. Jídelna bude  vydávat obědy od 10:30 do 12 hodin.
2.9.  Výuka od 7:45 hod. do 9:35 hod., navazuje školní družina (pro přihlášené děti), oběd se bude vydávat od cca 11 hodin
3.9.  Výuka od 7:45 hod. do 10:45 hod, navazuje školní družina (pro přihlášené děti), oběd se bude vydávat od cca 11 hodin
Od 6.9. pravidelná výuka dle rozvrhu.

Žáci 2.- 5. třídy

1.9. Zahájení šk. roku od 8 hod., přibližný odchod žáků ze školy v 9 až 9:30 hod. Jídelna bude vydávat obědy od 10:30 do 12 hodin.
2.9.   Vyučování začíná v 7:45 hod., ukončení pro 2. a 3. třídu v  11:40 hod, ukončení pro 4. a 5. třídu v cca 11:55 hod – dle kapacitních možností školní jídelny.
3.9. Vyučování začíná v 7:45 hod, ukončení pro 2. a 3. třídu v 11:40 hod. Pro 4. a 5. třídu zkrácená výuka do cca 11: 55 hod – dle kapacitních možností školní jídelny.
Od 6. 9. Pravidelná výuka dle rozvrhu.

Na začátku školního roku proběhne testování žáků na covid-19 dle pokynů MŠMT. První testovací den proběhne 1. září a bude se týkat všech žáků s výjimkou prvních tříd, pro které bude vyhrazeno testování další den, aby nebyl narušen jejich první školní den. Další testování všech žáků se uskuteční následující pondělí 6. září a čtvrtek 9. září.

 Stále platí zvýšená hygienická pravidla. Po příchodu do školy si žáci dezinfikují ruce. Škola nevpouští do budovy dítě nebo dospělého s příznaky nemoci. Budeme  se snažit zachovat chod školy bez velkých omezení- funguje školní družina,  jídelna… Do budovy školy bude omezen vstup cizích osob. Stále platí povinnost nosit ve školách ve společných prostorách roušky!

·