Pokroky našich prvňáků

Ještě nedávno prvňáci začínali slabikovat a učili se první písmenka.  A dnes i přes  náročné podmínky letošního roku napsali sami svoje první povídání o domácím mazlíčkovi. Ještě máme co zlepšovat, ale určitě si prvňáci zaslouží za svá díla velkou pochvalu! A takhle to dopadlo.

Nové mikroskopy

Stále zkoumáme svět kolem nás  a aby nám to šlo ještě lépe, dostali jsme k tomu nové mikroskopy, lupy a dalekohledy.  A tak to děti opravdu baví, kdejaký brouček nebo kytička jsou teď naše objekty pro zkoumání.  Tady je malá ochutnávka, co jsme zkoumali. 

Informace k provozu školy od 17.5. 2021

Od pondělí 17. května bude probíhat výuka v běžném režimu (již bez rotací) a podle původního rozvrhu pro letošní školní rok. Provoz školní družiny se také vrací do běžného režimu. I nadále platí povinnost chránit si dýchací cesty a testování žáků bude probíhat jednou týdně – v pondělí. 
Prosíme žáky, kteří měli zapůjčenou školní techniku o její vrácení do školy. Děkujeme.

 

Oznámení školní jídelny

Od pondělí 17.5. budou automaticky přihlášené obědy dětem, které chodí pravidelně na obědy. Pokud budete chtít zrušit oběd, prosím využijte aplikaci strava.cz nebo nás informujte telefonicky do 10 hodin. Děti, které platí obědy hotově, dostaly lístečky s výší doplatku na měsíc květen. Lístky, které byly přeškrtnuté v době rotační výuky, platí. Pokud je někdo znehodnotil, nemusí mít žádné. Děkujeme. 

Rodičovské schůzky

Na středu a čtvrtek 12. a 13. 5.  2021 jsou naplánovány třídní schůzky, které budeme organizovat  online
1. třída středa  od 16 hodin
2. třída středa od 17 hodin
3. a 4. třída čtvrtek od 17 hodin
5. třída čtvrtek od 16 hodin
Na stránkách jednotlivých tříd naleznete odkaz na video schůzku i další nezbytné informace. Budeme se těšit na shledání!

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

 

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola v Náchodě, 1. máje 365, jako příslušný správní orgán, rozhodl podle ustanovení § 46 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), takto:  VÝSLEDKY  ZDE.

 

Zahajujeme sběr léčivých bylin

Sbíráme tyto léčivé byliny
           sedmikráska /květ/
           hluchavka /květ/
           jitrocel /list/
           bříza /list/
           smetánka lékařská – pampeliška /list/
           kopřiva /nať/
           černý bez /květ/

Do školy je děti nosí usušené a zvážené. Lístek s hmotností a jménem byliny předávají třídní učitelce /učiteli.  Prosíme zapojte se do sběru, třeba jen malým dílem…
Na nejlepší sběrače čeká na konci roku odměna.

Novinky ze školy

Ani v této složité době jsme  v běloveské škole  nezastavili naše úsilí o stále hezčí a modernější školu, která by  našim žákům i pedagogům vytvořila co nejlepší podmínky pro vzdělávání.
Nakoupili jsme nový nábytek do školní družiny, vyměnili  projektor v páté třídě, koupili nové počítače a chromebooky i nové vybavení do kabinetu pro asistenty pedagogů. Věříme, že  je budeme moci brzy užívat na 100%. Foto zde.

Sběr starého papíru

Jarní sběr starého papíru proběhne od úterý do středy-ve dnech 27. a 28. dubna. Prosíme, zapojte se třeba i několika kilogramy, každý kilogram může pomoci složit tunu! 

 A každá tuna papíru znamená přibližně 17 ušetřených stromů!

Informace k návratu dětí do škol

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí MŠMT bude, jak už víte, od 12.4. probíhat prezenční i distanční výuka.

V týdnu od 12.4.2021 a každý další lichý týden přijdou prezenčně do školy děti z 1.,3. a 4. třídy.

V týdnu od 19.4.2021 a každý další sudý týden přijdou prezenčně do školy děti z 2. a 5. třídy.

 • V týdnech, kdy nejsou děti ve škole, probíhá distanční výuka.
 • Přítomnost žáků na prezenční výuce je podmíněna účastí dětí na testování na COVID 19. Pokud se žák neúčastní testování je zakázána jeho přítomnost ve škole. 
 • Žáky budeme testovat AG LEPU – testem (výtěr v přední části nosu) v pondělí a ve čtvrtek daného týdne. (U testování, v případě nutnosti,  můžete být přítomni.) 
 • V případě pozitivního testu u vašeho dítěte budete vyzváni k jeho vyzvednutí a dojití na PCR – testy. Pokud se pozitivita nepotvrdí, žák se bude moci vrátit do školy. (Když se potvrdí v pondělí, půjde žák do karantény, když ve čtvrtek, půjde celá třída.)
 • Pokud bylo vaše dítě pozitivně testováno na COVID 19 RT- PCR testem a následně mu byla nařízena izolace, má ochrannou lhůtu 90 dní, ve které se na něj nevztahuje testování. (Toto musíte doložit potvrzením. Potvrzení od lékaře, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě.)
 • Ve škole budou nadále platit všechna režimová opatření jako nošení ochrany úst, zvýšená hygiena rukou, dezinfekce pracovních a společných prostor, atd.
 • Škola bude organizována tak, že se jednotlivé třídy nebudou v šatně, škole, jídelně ani družině potkávat. Ranní družina bude od 6. 30. Žáci, kteří chodí do ranní družiny, budou otestováni tam. 
 • Provoz školní družiny je nezměněný, ranní družina od 6:30 hod, odpolední do 16 hodin.  


  Organizace dne – koncové hodiny, začátek vyučování ZDE
  Video s testováním žáků… zde.

Věřte, že se celou situaci a především testování vašich dětí budeme snažit profesionálně zvládnout tak, aby děti netrpěly fyzicky a hlavně psychicky. Aby neměly strach z testování, ale radost z návratu do školy!