Fotografování tříd

 Společné fotografování tříd proběhne 19.5. 2022 . Pokud by chtěl někdo navíc ještě společné skupinky s kamarády, prosím, oznamte to třídnímu učiteli/ učitelce, aby nedocházelo k nedorozuměním. Cena společné fotografie je 50 Kč,16 cena fotografie s kamarády je 30 Kč. Děkujeme za pochopení.

Keramické překvapení

Konečně vám můžeme prozradit, jaká krásná srdíčka vyrobili prvňáci maminkám ke Dni matek. Vyráběli jsme je v keramické dílně v DDM v Hronově s pomocí paní Moniky Bohadlové a za odměnu jsme si mohli ”odpočinout” na horolezecké stěně. Foto.

Čarodějnice ve školní družině

V pátek 29. dubna (po obědě)  budeme mít na školní zahradě REJ ČARODĚJNIC A ČARODĚJŮ

  • Program : čarodějnická módní přehlídka
  • hry, soutěže
  • míchání lektvarů
  • slalom na koštěti
  • hledání havěti
  • motání myšího ocasu
  • hod pařátem

Děti si přinesou buřtíka, popř. něco jiného na opékání. Buřtík musí být nařezaný a v podepsaném sáčku. Chléb a pití bude zajištěno.

Předpokládaný konec v 15,00 hod.

 

McDonald’s Cup

V pátek 22. 4. zorganizovala naše škola na hřišti FK Náchod v Bělovsi 23. ročník turnaje McDonald’s Cupu. Fotbalový turnaj pro  žáky 1. stupně je pořádaný AŠSK po celé České republice. Tohoto okrskového kola se zúčastnila družstva ze škol  Plhov, Komenského, Drtinovo náměstí, kapitána Jaroše a 1. Máje. Ve slunečném počasí, ve fotbalové atmosféře a s výborným občerstvením jsme si užili sportovní dopoledne. Děkujeme a.s. Primátor za sponzorské dary, spolužákům a rodičům za podporu, panu Ptáčkovi za trenérské rady, pořadateli turnaje Pepovi Vančákovi a jeho týmu rozhodčích  za organizaci. V kategorii 1. – 3. třídy se na 1. místě  umístilo družstvo ze ZŠ Komenského a v kategorii 4. a 5. třídy se na 1. místě umístilo družstvo ZŠ Drtinovo náměstí. Oba celky postupují do okresního kola v Jaroměři. Blahopřejeme. Foto zde. 

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

 

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola v Náchodě, 1. máje 365, jako příslušný správní orgán, rozhodl podle ustanovení § 46 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), takto: VÝSLEDKY  ZDE.

 

Sběr starého papíru

Jarní  sběr starého papíru proběhne od středy do čtvrtka-ve dnech 20. – 21. dubna. Prosíme, zapojte se třeba i několika kilogramy, každý kilogram může pomoci složit tunu! 

 A každá tuna papíru znamená přibližně 17 ušetřených stromů!

Ukliďme Náchod v dubnu 2022!

Zveřejňujeme výzvu Déčka Náchod….
V rámci iniciativy Ukliďme Česko se do úklidu zapojí také Déčko a Město Náchod.
🙏Udělejte při jarní procházce něco dobrého pro přírodu. Vezměte s sebou pytel, rukavice a ukliďte kus parku, lesa či okolí našeho města od odpadků. Posbíraný odpad vyhoďte do patřičných košů či kontejnerů. V některých případech budou označena místa svozu odpadků TS – budeme vás informovat.
👉 Při úklidu se vyfoťte a foto pošlete na youthinaction@seznam.cz. Fotky budou později zveřejněny na FB Decko Nachod, aby každý viděl, jak jste přiložili ruku k dílu a po vyhodnocení na vás budou čekat milé ceny!