Předškolák v Bělovsi

V rámci projektu Předškolák se ve čtvrtek 13. 2. bude konat pro rodiče přednáška na téma školní zralost vedená paní psycholožkou Mgr. Martinou Švecovou.
Tato přednáška se uskuteční v naší škole již počtvrté a doufáme, že se opět  rodiče budoucích školáků dozvědí mnoho poučného o tom, jak připravit svého předškoláka na školu a svými dotazy a zkušenostmi rozvinou přednášku v bezprostřední besedu. Plakát naleznete zde.

Parkour ve školní družině

 

 

Dne 27. ledna nás navštívil ve školní družině Václav Kumprecht a jeho kolega Jan Vejdělek. V tělocvičně nás seznámili s netradičním sportem parkourem. S trenéry jsme si vyzkoušeli základní přeskoky. Moc nás zaujal jejich sportovní přístup. Foto.

Pololetní vysvědčení

Ve čtvrtek 30.1. budou děti dostávat výpis pololetního vysvědčení. Tento výpis se nevrací zpět do školy, ale zůstává dětem. Rodiče pouze potvrdí zhlédnutí podpisem v notýsku nebo v žákovské knížce.
Tento den bude upraven i konec vyučování. 
1.-3. třída bude končit v 11:40 hod.
4.-5. třída bude končit v cca 12 hodin – dle kapacitních možností školní jídelny.
V pátek 31.1. jsou jednodenní pololetní prázdniny.

Školní družina v Himálajích

V pátek 24.ledna jsme si pozvali do školní družiny zkušeného horolezce Mgr. Stanislava Čejpa. Pan horolezec si pro nás připravil videoprojekci a poutavé vyprávění o nejvyšším pohoří světa Himálaji a místních poměrech. Na závěr přednášky dětem ukázal horolezecké vybavení. Vše si nadšeně vyzkoušely. Foto. 

 

Předškolák

 Ve středu 16. ledna se v naší škole v rámci dne otevřených dveří konala první část projektu “Předškolák v Bělovsi”. Panáček Bělovesáček provedl děti i jejich rodiče po škole, ukázal jim družinu, jídelnu i hřiště. Potom předal pan ředitel rodičům veškeré informace o škole a zodpověděl na jejich dotazy. Předškoláci si zatím vyzkoušeli, jak se sedí ve školních lavicích, ukázali si, která ruka je pravá a levá a naučili se krátkou básničku o tom, že ve škole si to moc užili. A aby ne, když dostali jedničku, sladkost a ještě pro ně  školáci v družině upekli perník. Foto.

 

Informace o plavání pro 1. -4. třídu

Začínáme 3. února (hned po pololetních prázdninách!!!).
Učit se budeme podle plaveckého rozvrhu (děti dostanou).
Vždy v pondělí od 7:30 do 9:00 (= součást výuky TV).
Sraz u školy v 7:10. Autobus odjíždí od školy v 7:15 (na opozdilce nečekáme), zpět od bazénu ke škole v 9:10. Po dohodě mohou ráno děti čekat před bazénem. Po plavání budeme začínat výuku 3. hodinou, po návratu z bazénu budeme také svačit.
Prosíme o samostatný batůžek s plaváním. Aktovku s učením si nechají děti ráno před odjezdem v šatně školy.
Prosíme o uhrazení plavání (týká se 1. a 2. třídy) do 25.1. 2020.
Termíny kurzů: ­ 3.2., 10.2., 17.2., 24.2., 2.3., 16.3., 23.3., 30.3., 6.4. 2020 – 9 lekcí.
S sebou: plavky (ne šortky), mýdlo (nejlépe tekuté) a ručník, dívky gumičku do vlasů.
Prosím nedávejte dětem do bazénu cenné předměty (mobily atd.., sundejte dětem řetízky, dlouhé náušnice apod.). Za případnou ztrátu neručíme.
V případě neúčasti na celém výcviku nutná omluvenka od lékaře a domluva s třídním učitelem. Při nachlazení, po nemoci nebo při jiných obtížích jede dítě do bazénu s ostatními a dívá se ze břehu (s sebou tričko, kraťasy a ev. přezůvky, časopis, knihu...). Přestože se snažíme dětem vysušit vlasy, je nutná čepice pro přechod do autobusu.

Opožděný vánoční dárek

Hurá, máme nový koberec! A nejen to, máme na něm  mapu naší vlasti, kterou využijeme nejen při hodinách vlastivědy, ale i o přestávkách. Ke koberci jsme dostali také kartičky s názvy řek, krajů, měst atd. A tak se nedivte, že naše přestávky mohou vypadat i takhle :-)! Foto.