“Pohár starostů” – 14. ročník dopravní soutěže mladých cyklistů

V úterý 2. října  2018 jsme se zúčastnili s  našimi žáky (K. Hejzlarová,  B. Kuřová, A. Hubka, S. Truneček)  již jako tradičně dopravní soutěže mladých cyklistů na dopravním hřišti v Bělovsi. I přes nepříznivé počasí se soutěž vydařila a naše družstvo získalo krásné 2. místo z celkem 18 zúčastněných. Výborného výsledku dosáhla K. Hejzlarová, která se svým počtem bodů dosáhla také 2. místa. Děkujeme dětem za snahu a pěkné umístění,  organizátorům za přípravu a těšíme se na další ročník soutěže. Foto.

Loučení s létem

“Loučení s létem”,  akce pro děti a rodiče se  již zařadila mezi tradiční akce naší školy. I letos jsme se v pátek 21. září sešli na dopravním hřišti  v hojném počtu, děti si mohly zasoutěžit, pohrát si, opéct butříky, zkrátka si to za pěkného počasí náležitě užít…… Děkujeme všem rodičům, kteří poslali drobné předměty a sladkosti na odměny.  A tady přikládáme pár fotografií.

Fotbalové odpoledne

12. září se děti z naší školy v rámci družiny zúčastnily Dětského fotbalového odpoledne v Bělovsi, které pro děti připravil FK Náchod. Děti si zahrály fotbal, vyzkoušely různé soutěže,  dovednosti s míčem i bez … Odpoledne si za krásného počasí opravdu užily. Foto zde.

Srdečně Vás zveme na školní akci “Loučení s létem”

Kde?  na dopravní hřišti
Kdy?  v pátek 21.9. v 16,00 hod.
Program: soutěže, opékání špekáčků.
Co s sebou? Dobrou náladu, sportovní nadšení, špekáčky. V průběhu akce bude zajištěn stánek s občerstvením.
Rádi bychom  Vás tímto poprosili o drobné ceny pro zajištění odměn za soutěže (sladkosti, papírenské zboží…..) Moc děkujeme.

Sběr kaštanů, žaludů a pomerančové kůry

Byl zahájen sběr kaštanů, žaludů a  sušené pomerančové kůry.  Zvážené je žáci odevzdají paní školnici a lísteček, kde je jméno sběrače a váha nasbíraných plodů/ kůry, předají  své třídní učitelce/učiteli.

 Peníze utržené za sběr budou použity na školní výlety a akce školy.  Nejlepší sběrači budou oceněni na konci šk. roku.

 

Naši prvňáci

V naší škole jsme přivítali 16 nových prvňáčků. Do nového života „Školáků“ jim hodně úspěchů popřál pan místostarosta Ing. Jan Čtvrtečka a ředitel školy pan Mgr. Libor Zelený. Foto zde.

Organizace 1. školního týdne

Žáci 1. třídy

3.9. Zahájení šk. roku od 8 hodin, slavnostní uvítání, přibližný odchod žáků ze školy v 9 hod. Jídelna bude  vydávat obědy od 10:30 do 12 hodin.
4.9. – 5. 9. Výuka od 7:45 hod. do 9:35 hod.
6.9. – 7.9. Výuka od 7:45 hod. do 10:45 hod. Od 10.9. pravidelná výuka dle rozvrhu.

Žáci 2.- 5. třídy

3.9. Zahájení šk. roku od 8 hod., přibližný odchod žáků ze školy v 9 až 9:30 hod. Jídelna bude vydávat obědy od 10:30 do 12 hodin.
4.9. a 7.9.  Vyučování začíná v 7:45 hod., ukončení v cca 11:15 až 11:45 hod. dle kapacitních možností šk. jídelny.
4.9. Třídnické práce.
Od 5. 9. Zkrácená výuka dle rozvrhu.
Od 8.9. Pravidelná výuka podle rozvrhu