Oznámení školní jídelny

Školní jídelna bude vařit od středy 18.11 . Jídlo je možné odebrat i do jídlonosiče a to v době 12:20 – 12:45 hodin.  Zájemci o obědy se budou moci přihlásit na mailové adrese jidelna@zsbeloves.cz nebo na telefonním čísle 491 814 387.   Odhlašování obědů vždy do 10. hodin předcházejícího dne. 

Výuka od 2.11. 2020

Vážení rodiče,

ze současné epidemiologické situace vyplývá, že se žáci 2.11. do svých tříd nevrátí a zatím nevíme, kdy tento okamžik nastane. Distanční výuka tedy pokračuje, prosíme sledujte informace na stránkách jednotlivých tříd.  Pokud budete mít cokoli na srdci, prosím, pošlete mail – třídním učitelům nebo jednotlivým vyučujícím. Pokusíme se najít společné řešení.  Přejeme Vám pevné zdraví a hodně sil. 
                                                                                                                               Zaměstnanci ZŠ Běloves

Video výuka na naší škole

A je to tady zase! Školy se pro žáky zavřely, ale to nás nemůže zastavit v přerušení výuky.  Zkušenosti z jara s video výukou už máme, a tak jsme začali hned ve středu vyučovat. Třídy se proměnily v promítací studia a učitelé svým zodpovědným přístupem nenechali žáky ani rodiče na pochybách, že jsou připraveni čelit dalším výzvám! 
Moc si všichni přejeme, aby se mohly děti už brzy vrátit do lavic, do té doby budeme pravidelně zdravit děti pouze přes monitory počítačů. Přejeme všem pevné zdraví a mnoho sil! Foto.

Sběry

Sběr kaštanů a žaludů
– trvá i po dobu zavření školy
– lze dát ke kůlně vedle školy, lísteček později odevzdáte tř. učitelce\učiteli

Sběr papíru
– trvá do středy odpoledne
– je možné dovézt i když bude škola zavřená

Provoz školní jídelny po dobu uzavření školy (14. – 23. 10.)

Školní jídelna bude vařit jen v případě, že bude dostatečný počet strávníků. Vařili bychom od čtvrtka 15. 10. do pátku 23. 10. Jídlo je možné odebrat i do jídlonosiče. Od středy 14.10 byly všechny obědy automaticky odhlášeny. Zájemci o obědy se budou moci přihlásit na mailové adrese jidelna@zsbeloves.cz nebo na telefonním čísle 491 814 387. Oběd je nutné přihlásit nejpozději do 10 hodin předcházejícího dne.  Obědy se budou vydávat od 11:30 do 12:30 hodin.

 

Uzavření škol od středy 14.10. 2020

Od středy 14.10. 2020 dochází k uzavření škol, žáci přecházejí na distanční výuku. Informace dostanou žáci/rodiče e-mailem nebo je naleznete na stránkách jednotlivých tříd.  Videovýuka bude vedena v prostředí GoogleMeet – starší děti již dobře znají. Pro připojení lze použít počítač, tablet i mobil. 
Věříme, že po podzimních prázdninách se zase potkáme ve škole!!

Podzimní prázdniny 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kvůli epidemii koronaviru vyhlašuje  na pondělí a úterý 26. a 27. října ve školách volno. Prodlouží se tak podzimní prázdniny na konci října na celý týden od 26. 10 do 30. 10.

Fotografování

Připomínáme  fotografování jednotlivců  9. 10. ( sada fotografií,  dobrovolný odběr). Pokud o fotografie nemáte zájem nebo chcete např. společnou fotografii sourozenců, prosím napište to do notýsku. Děkujeme.

Projektový den – První pomoc

Dne 6. 10. proběhl ve 3. třídě projektový den na téma “První pomoc”. Navštívila nás zdravotní sestra paní Bc. Pavlína Divišková. Pracuje v Oblastní nemocnici v Náchodě na chirurgickém oddělení jako sálová sestra. Paní sestřička seznámila žáky nejdříve s nutností chránit své zdraví ochrannými pomůckami při práci a při sportu. Když ale k úrazu u dítěte dojde, jak mu máme v takové situaci pomoci. Vysvětlila dětem, že v první fázi je třeba požádat o pomoc. Předvedli jsme si, jak telefonovat na záchrannou službu, aby naše volání bylo, co nejpřesnější a nejkratší. Naučili jsme se důležitá telefonní čísla. Potom jak zahájíme první pomoc. Ukázala dětem, jak se pokusit o zastavení krvácení, obnovení dechu a srdeční činnosti. Ve dvojicích se žáci naučili umístit zraněného do stabilizované polohy. Vysvětlili jsme si zásady 5 T – transport, ticho, tekutiny, teplo, tišící prostředky, tedy, jak o zraněného pečovat do příjezdu sanitky. Žáci si zkusili po názorné ukázce obvázat ruku a nohu. Sestřička pro pobavení dětí ukázala, jak obvázat hlavu na paní učitelce. Na závěr rozdala paní Divišková dětem kartičky, na které si měly napsat důležitá telefonní čísla. Kdo si je dobře zapamatoval, dostal odměnu. Kartičku si mohou děti uložit pro případ potřeby. Projektový den se velmi vydařil. Domnívám se, že projektové dny zaměřené na praktické činnosti, zvláště týkají – li se ochrany zdraví a první pomoci, jsou pro žáky velmi důležité a doufám, že si tím, že si vše prakticky vyzkoušeli i hodně zapamatovali a dokázali by to v případě potřeby i použít. Foto.