Fotografování tříd

Připomínáme společné fotografování tříd  29. 4.  cca od 10.00 hodin. Pokud by chtěl někdo navíc ještě společné skupinky s kamarády, prosím, oznamte to třídnímu učiteli/ učitelce, aby nedocházelo k nedorozuměním. Cena společné fotografie je 40 kč,  cena fotografie s kamarády je 30 Kč. Děkujeme za pochopení.

Plavání

Žáci 1. – 4. tříd ukončili minulý týden svých každoročně pravidelných deset lekcí plavání. Začátečníci, kteří se někteří báli vlézt do studené vody náchodského bazénu, na konci výuky umí plavat a dokonce i skočit. U pokročilých doufáme, že si své plavecké styly opět trochu zdokonalili. Závěrečná soutěž o nejlepší plavce byla krásnou ukázkou jejich úsilí. Foto.

 

McDonald´s Cup

McDonald´s Cup
Žáci 4. a 5. třídy, kteří se přihlásili na fotbalový turnaj (Novák, Jirásko T., Jirásko M., Hloušek, Adamírová, Ptáček, Vítek, Truněček, Bubeníček, Ptáček J., Balcarová, Hubka, Luciak, Čisár)

Nezapomeňte, hrajeme již v úterý 23. 4.!! Sraz je v 7. 00 před školou, jedeme vlastním autobusem.

Morena 2019

Pátá postní neděle se nazývá “Smrtná”. Morena, Mořena nebo také Smrťák se podle starých tradic vyrábí ze starých hadrů nebo sena a na krku má korále z vyfouknutých vajíček.
Ve družině jsme si takovou Morenu také vyrobili a naučili se pár jarních básniček. V  pondělí 8. dubna ji podpálili a z kamenného mostu hodili do řeky Metuje. Tím jsme se s letošní zimou  snad definitivně rozloučili. Foto.
Přejeme všem krásné jaro a veselé velikonoční svátky.

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

 

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2019-2020 Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola v Náchodě, 1. máje 365, jako příslušný správní orgán, rozhodl podle ustanovení § 46 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), takto:   VÝSLEDKY  ZDE.

 

 

Úspěchy našich žáků

Jak už jsme Vás informovali dříve,  naši čtvrťáci a páťáci se zúčastnili matematické soutěže Pangea. Nedávno zveřejněné výsledky nám udělaly opravdovou radost. Rádi bychom především vyzdvihli velký úspěch Jakuba Černého (4. třída), který se umístil na celkovém 51. místě z 9924 účastníků! Velkou gratulaci si určitě zaslouží i Štěpán Ptáček (4. třída ) se svým 96. místem. Z páťáků se prosadil v konkurenci 10 932 soutěžících Šimon Bubeníček na  387. místě. Také výsledky ostatních žáků jsou velmi pěkné. Děkujeme všem účastníkům za reprezentaci školy a těšíme se na další ročník soutěže.

Sběr starého papíru

Jarní sběr starého papíru proběhne od úterý do středy-ve dnech 9. a 10. dubna. Prosíme, zapojte se třeba i několika kilogramy, každý kilogram může pomoci složit tunu! 

 A každá tuna papíru znamená přibližně 17 ušetřených stromů!

Geometrie vlastníma rukama

V matematice rozvíjíme naši prostorovou představivost, upevňujeme základní geometrické pojmy a získáváme další zkušenosti s prostorovými geometrickými útvary. Všechno si snažíme pořádně “osahat”, osvojit manipulativním způsobem a spojit s osobními zkušenostmi. To se nám to bude určitě lépe pamatovat. Foto.

Duhový týden

Jaro, jaro, jaro už je tu. Jeho příchod a naši radost z něj oslavíme v týdnu od 8. do 12. 4. Každý den si oblékneme co nejvíce oblečení dané barvy. Začínáme sluncem – tedy žlutou. Plakát.