Vlastivěda ve 4. třídě

V druhém pololetí se čtvrťáci začínají seznamovat s dějinami své vlasti. Pro větší názornost si vytváříme časovou osu, na které zaznamenáváme ty nejdůležitější mezníky našich dějin.
Ve skupinách se učíme vyhledávat nejzásadnější informace k tématu  z učebnice, naučných knih, encyklopedií a internetu. Učíme se vše graficky přehledně zpracovat, roztřídit, spolupracovat ve skupině, obhájit svůj názor, ale i respektovat pohled  jiného kamaráda. Obohacujeme se i nasloucháním, zkoušíme si říci o radu a také nést odpovědnost za naši práci. Je to sice časově náročnější, ale určitě to stojí za to!! Foto.

Výuka prvouky ve 2. třídě

V rámci hodin prvouky se druháčci učili o svém těle a o zdraví. Při skupinové práci si vyzkoušeli hledat informace v knihách, názorně jim posloužil náš “kostlivec Pepa” :-). Nechybělo ani video. Děti mezi sebou diskutovaly o jednotlivých částech těla, o orgánech, o zážitcích s úrazy…Možná se mezi nimi najde i budoucí lékař. Foto zde.                        

Návštěva pana myslivce ve školní družině

Pan Hašek nám ve středu 27. února poutavě vyprávěl o práci myslivců, jak pomáhají zvířátkům,  i o tom , co pro přírodu můžeme udělat my všichni. Dále mluvil o všech lesních obyvatelích, o tom,  jak je správně nazývat a jakým způsobem v lese žijí.
Přivezl  na ukázku trofeje jelení a dančí zvěře, také kůži z lišky,  kterou sám ulovil. Nakonec zatroubil na lesní roh a nechal nás vše prohlédnout a vyzkoušet.  A tady pár fotografií.

IN LINE BRUSLENÍ

Od dubna, po ukončení plaveckého výcviku, bude v rámci hodin TV probíhat výuka IN LINE bruslení (7 lekcí v 7 týdnech, 1 hodina TV). Vše jsme domlouvali a předběžnou přihlášku jste dostali na začátku školního roku. Podrobné informace,  týkající se organizace, přihlášené děti včas dostanou.
Pokud by se chtěl ještě někdo dodatečně přidat, budeme moc rádi. Informace zde nebo u paní učitelky Ťokanové ( i přihlášení). Brusle i chrániče lze půjčit.

 

Karneval

Piráti, víly, skřítci, sněhulák  a mnoho dalších masek roztančilo parket  běloveské sokolovny v pátek na tradičním karnevalovém veselí. Nechyběly soutěže, odměny za nápadité masky ani bohatá tombola. Břišní tanečnice předvedly úžasné tance z orientu. Také jsme opět velmi rádi viděli  tváře našich absolventů. Všem děkujeme za vytvoření pěkné atmosféry i pomoc s organizací. Foto.

Návštěva knihovny

Minulý týden jsme navštívili knihovnu, pro mnoho žáků naší školy to je důvěrně známé prostředí, protože patří mezi její  pravidelné čtenáře. Tentokrát to ale bylo jiné. Paní knihovnice měla pro každou třídu připravený velmi zajímavý program, který nás seznámil s nějakým literárním žánrem nebo spisovatelem. Moc děkujeme. Foto.

Předškolák 2. část

Ve středu 13. 2. se konalo druhé setkání předškoláků v Bělovsi. Předškoláci si hráli s písmeny a slovy, kreslili obrázky k daným písmenům. Při kreslení si procvičili barvy, dokonce i v angličtině. Děti ukázaly, jak správně drží tužku a na závěr si i zazpívaly.
Rodiče předškoláků vyslechli přednášku na téma “Školní zralost” vedenou paní psycholožkou Mgr. Martinou Švecovou z PPP v Náchodě.
Rodiče budoucích školáků se dozvěděli mnoho poučného o tom, jak připravit svého předškoláka na školu a svými dotazy a zkušenostmi rozvinuli přednášku v bezprostřední besedu. Podle slov maminky předškoláka Aleše Kurtaka  byla tato přednáška velice zajímavá. Paní Švecová se umí vcítit do duše dítěte a rozebrat problém, se kterým se rodiče přijdou poradit. Moc paní Švecové děkujeme.

 

Děti čtou dětem

Na předškoláky myslíme i při našem dalším projektu. Každý měsíc navštěvují naši páťáci MŠ v Bělovsi. Děti předčítají pohádky o zvířátkách. Hodnotíme společně jejich vlastnosti, povídáme si, co prožívají  a na závěr předškoláci malují zvířátka, o kterých se četlo. Tentokrát předčítání obohatila Lenka, která vystoupila s bajkou “Želva a zajíc”.

                                                                                                  

Pozvání na karneval

Srdečně Vás zveme na KARNEVAL, který se bude konat 22.února 2019 od 16 hodin v sokolovně v Bělovsi.
Těšit se můžete na taneční vystoupení, promenádu masek, tanec, tombolu, občerstvení…..

  Prosíme rodiče, zda by nám i letos pomohli se zajištěním tomboly a podle svých možností posílali drobné ceny. Nejpozději do 15. února. Moc děkujeme!