Přednáška na téma školní zralost

V rámci projektu Předškolák se ve středu 13. 2. od 16 hodin bude konat pro rodiče přednáška na téma školní zralost vedená paní psycholožkou Mgr. Martinou Švecovou z PPP v Náchodě.
Tato přednáška se uskuteční na naší škole již potřetí a doufáme, že se rodiče budoucích školáků opět dozví mnoho poučného o tom, jak připravit svého předškoláka na školu a svými dotazy a zkušenostmi rozvinou přednášku v bezprostřední besedu.
Srdečně jste zváni!

Hudební představení

Minulý týden  se žáci starších ročníků aktivně zapojili do  hudebního představení “ Hrátky s čestinou“.  Společně  si v písničkách zopakovali vyjmenovaná slova, pády i vzory podstatných jmen. Foto.

Matematická soutěž

V měsíci únoru se 4. a 5. třída zúčastní mezinárodní matematické soutěže Pangea. Děti budou vyplňovat test online ve škole. Bližší informace o soutěži a otázky z minulých ročníků najdete zde.

Cestujeme po naší vlasti

Naši čtvrťáci se velmi pečlivě a zodpovědně ujali role průvodců po krajích naší vlasti. Připravili si  plakát s nejdůležitějšími informacemi o vybraném kraji. Ostatním spolužákům se zaujetím vypravují o tom, co je pro daný kraj charakteristické, trénují ústní projev, odpovídají na zvídavé otázky. A dokonce máme cestování po krajích občas zpestřené  ochutnávkou místních specialit, takto získané vědomosti se nám určitě snadněji zapamatují! Foto

Setkání předškoláků

Milí předškoláci!
Přijďte si prohlédnout naši školu, seznámit se s  učitelkami, budoucími kamarády a vyzkoušet si různé školní aktivity a dovednosti.  Přesné termíny a náplň setkání naleznete zde.

Konzultační rodičovské schůzky

Zveme Vás na konzultační rodičovské schůzky, které se konají ve čtvrtek  10. 1. 2019 ve třídách. Přesný čas mají žáci zapsaný v žákovské knížce nebo ho najdete na internetových stránkách jednotlivých tříd. 

Šikulky

Děti chodící na tento kroužek se scházejí pravidelně jednou za 14 dní ve středu. Pracují s různými materiály a vyzkouší si během roku různé techniky. Letos už jsme stihli vyrobit ježky z bukvic, podzimní lucerničky, sněžné sovy z borové šišky, obrázek k babímu létu… Podíleli jsme se i na výrobě výzdoby květníku na náchodském náměstí. 12. prosince to bylo přímo vánoční setkání, kdy jsme si vyzkoušeli pod vedením jedné šikovné babičky 🙂 zdobení perníčků. Foto zde.

Termíny kroužku od ledna 2019: 9. ledna, 23. ledna, 6. února, 20. února, 20. března, 3. dubna, 17. dubna, 15. května, 29. května

Prohlídka náchodského betléma

Ještě před Vánocemi jsme rádi přijali pozvání na prohlídku betléma v kostele sv. Vavřince na náchodském náměstí. Mohli jsme obdivovat jeho krásu a množství staveb a figurek, ale také jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o vánočním poselství. Moc děkujeme.  Foto zde.

Vánoční přání

 

Přejeme Vám všem radostné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce. 

                                             Zaměstnanci ZŠ Běloves