Organizace 1. školního týdne

Žáci 1. třídy

2.9. Zahájení šk. roku od 8 hodin, slavnostní uvítání, přibližný odchod žáků ze školy v 9 až 9:30  hod. Jídelna bude  vydávat obědy od 10:30 do 12 hodin.
3.9. – 4. 9. Výuka od 7:45 hod. do 9:35 hod.
5.9. – 6.9. Výuka od 7:45 hod. do 10:45 hod.
Od 9.9. pravidelná výuka dle rozvrhu.

Žáci 2.- 5. třídy

2.9. Zahájení šk. roku od 8 hod., přibližný odchod žáků ze školy v 9 až 9:30 hod. Jídelna bude vydávat obědy od 10:30 do 12 hodin.
3.9. a 4.9.  Vyučování začíná v 7:45 hod., ukončení v cca 11:15 až 11:45 hod. dle kapacitních možností šk. jídelny. Třídnické práce.
5.9.   Výuka dle rozvrhu, pro 4. a 5. třídu zkrácená výuka do 12:35 hod.
Od 6. 9. Pravidelná výuka dle rozvrhu.

Prodej lístků na obědy na září 2019

Pro rodiče budoucích prvňáčků a pro rodiče, kteří chtějí platit obědy hotově.

ÚTERÝ  27. srpna     9:00 – 11:00

ČTVRTEK  29. srpna    9:00 – 11:00

PONDĚLÍ 2. září           7:30 – 9:30

Pro rodiče, kteří chtějí platit obědy platbou na účet:

-datum k úhradě dejte prosím nejpozději k 18. srpnu, aby mohla být platba včas zúčtována

– nezapomeňte prosím nastavit dostatečnou finanční částku

– berte prosím na vědomí, že zaplacením obědů přes internet si automaticky objednáváte oběd i 2.9.,  který se vydává od 10:30 do 12 hod!

číslo účtu vedeného u KB 115-5494990237 kód banky 0100 do zprávy pro příjemce uveďte  – jméno strávníka !!!!!!! variabilní symbol – 2017