Kroužky

Zájmové kroužky ve školním roce 2019/2020

– kroužky začínají pracovat od října, Bavíme se sportem podává informace na jejich webových stránkách ( www.bavimesesportem.cz). 

 

Pondělí

Sportovní – “ Míček“ pro žáky 1. – 3. třídy (p. uč.Kubešová) od 13:30 do 14:30 hod
Příprava na přijímací zkoušky – pro žáky 5. třídy (p. uč. Vančáková) od 13:00 do 13:45 hod
Hudebně- dramatický – pro žáky 2.-5. třídy ( p. uč. Ťokanová) od 13:45 do 14:30 hod

Úterý

Výtvarný kroužek – pro žáky 1. – 3. třídy (p. uč. Prokopová) od 13:30 do 14:30 hod
Deskové hry – pro žáky 2.-5. třídy ( p. uč. Pražáková) od 13:15 do 14:45 hod 

Středa

Šikulky – pro žáky 3. – 5. třídy (p. uč. Hurdálková) od 13:15 do 14:45 hod, 1x za 14 dní v liché týdny
Flétna -pro žáky 1. třídy (p. uč. Vítková) od 12:25 do 13:10 hod
Anglický jazyk –pro žáky 2. – 5. třídy ( Déčko Náchod ) od 13:15 do 14: 45 hod 1x za 14 dní v sudé týdny. Bližší informace o ceně a přihlášky zde.

 

Čtvrtek

Bavíme se sportem -pro žáky 1. – 2. třídy od 13:15 do 14:00 hod
Bavíme se sportem -pro žáky 3. – 5. třídy od 14:15 do 15:00 hod
Bližší informace o ceně a přihlášky zde.

Pátek

Břišní tance –  pro žáky 1.-5. třídy (Déčko Náchod, p. uč. Išová) od 13:30 do 14:30 hod jednou za 14 dní. Bližší informace o ceně a přihlášky zde. první schůzka 27.9., cena 500Kč.