Kroužky

Zájmové kroužky ve školním roce 2020/2021 

– kroužky začínají pracovat od října, Bavíme se sportem podává informace na jejich webových stránkách- začínají dříve! (www.bavimesesportem.cz). 
Nově se na školní kroužky budou děti přihlašovat elektronicky!! Odkaz  zde.

 

Pondělí

Sportovní – „Míček“ pro žáky 1. – 3. třídy (p. uč.Kubešová) od 13:30 do 14:30 hod
Příprava na přijímací zkoušky – pro žáky 5. třídy (p. uč. Vančáková) od 13:00 do 13:45 hod
Hudebně- dramatický – pro žáky 3.-5. třídy ( p. uč. Ťokanová) od 13:45 do 14:30 hod
Street dance – pro žáky 2.- 5. třídy  ( Déčko Náchod ) od 14:30 do 15:30 hod. Bližší informace o ceně a přihlášky zde.

Úterý

Výtvarný kroužek – pro žáky 1. – 3. třídy (p. uč. Prokopová) od 13:30 do 14:30 hod
Deskové hry – pro žáky 2.-5. třídy  od 13:15 do 14:45 hod. Budou začínat již od 8.9. 2020 V měsíci září budou probíhat 2x týdně – ještě ve středu od 13:15 do 14:45 hod. 

Středa

Šikulky – pro žáky 3. – 5. třídy  od 13:15 do 14:45 hod, 1x za 14 dní v liché týdny
Flétna -pro žáky 1. třídy ( při volné kapacitě i pro druháky ) (p. uč. Vítková) od 12:25 do 13:10 hod
Anglický jazyk –pro žáky 2. – 5. třídy ( Déčko Náchod ) od 13:15 do 14: 45 hod 1x za 14 dní v sudé týdny. Bližší informace o ceně a přihlášky zde.

Čtvrtek

Bavíme se sportem -pro žáky 1. – 2. třídy od 13:15 do 14:00 hod
Bavíme se sportem -pro žáky 3. – 5. třídy od 14:15 do 15:00 hod
Bližší informace o ceně a přihlášky zde.
Kroužek vědeckých pokusů – pro žáky 1. – 5. třídy ( Veselá věda) od 14:15 do 15:15 hod, cena je 1460 Kč/pololetí,  celkem 15 lekcí po 60 minutách.   Pro otevření kroužku je podmínka minimální počet 8 přihlášených dětí. Přihlášky zde.

Pátek

Břišní tance –  pro žáky 1.-5. třídy (Déčko Náchod, p. uč. Išová) od 13:30 do 14:30 hod jednou za 14 dní v sudé týdny. Bližší informace o ceně a přihlášky zde. první schůzka 2.10. 2020, cena 500Kč.