Rozvrh hodin

Rozvrh hodin na školní rok 2018/2019

Rozpis vyučovacích hodin:
1. hodina   7:45- 8:30
2. hodina   8:00 – 9:35
3. hodina   10:00 – 10:45
4. hodina   10:55 – 11:40
5. hodina   11:50 – 12:35
6. hodina   12:45 – 13:30
7. hodina   13:40 – 14:25

1. třída

 

1.

2.

3.

4.

Po

Čj

Čj

Tv

Prv

Út

Čj

M

Aj

Vv

St

Čj

M

Tv

Prv

Čt

M

Čj

Čj

Vv

M

Čj

Čj

Hv

Třídní učitelka: Mgr. D. Vančáková

Vv + Tv : Irena Jarošová

 

2. třída

 

1.

2.

3.

4.

5.

Po

Čj

M        

Čj

Prv

 

Út

M

Čj

Vv

Tv

Čj

St

M

Čj

Aj

Vv

 

Čt

M

Čj

Tv

Hv

Čj

M

Čj

Prv

Čj

 

Třídní učitelka: Mgr. L. Ťokanová

Tv: L. Kubešová 

Vv: Mgr. J. Kapustová

 

3. třída

 

1.

2.

3.

4.

5.

Po

Čj

M

Prv

Vv

Čj

Út

Čj

M

Aj

Čj

Tv

St

Čj

M

Prv

Aj

Hv

Čt

Čj

M

Aj

Tv

 

Čj

M

Prv

Vv

Čj

Třídní učitelka: Mgr.  J. Kapustová

TV + Hv: L. Kubešová

Aj: Mgr. L. Ťokanová

 

4. třída

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Po

Čj

M

Aj

Inf

Hv

 

Út

Čj

M

Aj

Vl

Tv

St

Čj

M

Aj

Čj

Tv

 

Čt

Čj

M

Aj

Vl

 

Čj

M

Čj

Vv

Vv

 

Třídní učitelka: Mgr. I. Vítková

Př: Mgr. J. Kapustová

Vv: L. Kubešová

Tv: I. Jarošová

 

5. třída

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Po

Čj

M

Aj

Tv

 

Út

M

Čj

Vl

Aj

Čj

 

St

Čj

M

Aj

Hv

 

Čt

M

Čj

Inf

Aj

Vl

Tv

Čj

M

Čj

Vv

Vv

 

Třídní učitel: Mgr. L. Zelený

Aj: Mgr. D. Vančáková

Inf: Mgr. I. Vítková

Př: L. Kubešová

Čj literatura + Vl + Vv + Tv: I. Jarošová

Hv: Mgr. L. Ťokanová