Školní poradenské pracoviště

 

Školní poradenské pracoviště  

Základní škola, Náchod, 1. máje 365

Výchovný poradce, speciální pedagog: Mgr. L. Ťokanová

 • koordinuje práci s žáky se specifickými poruchami učení a chování
 • ve spolupráci s pedagogicko – psychologickou poradnou zajišťuje reedukaci integrovaných žáků
 • podává žákům a jejich rodičům informace oblasti z volby povolání
 • zpracovává přihlášky ke studiu na SŠ
 • provádí samostatnou poradenskou, diagnostickou a terapeutickou činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy
 • koordinuje práci s žáky se specifickými poruchami učení a chování
  služeb speciálního pedagoga mohou využít děti, jejich zákonní zástupci i učitelé
 • diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků
 • poradenská pomoc pedagogům při řešení problémů žáků
 • systematická péče pro děti s neprospěchem, prevence školní neúspěšnosti,
  věnovat pozornost řešení sociálních konfliktů
 • krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce
 • podpora spolupráce třídy a třídního učitele
 • konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí
 • konzultační hodiny:
  • středa 12:30- 13:15 hod nebo po domluvě v jiný čas/den
  • tokanova(zavináč)zsbeloves.cz
  • 491 426 443

Školní metodik prevence: Mgr. I. Vítková

 • poskytuje žákům, jejich zákonným zástupcům a učitelům informace z oblasti prevence sociálně-patologických jevů
 • nabízí zájemcům odborné a metodické materiály
 • navrhuje opatření k odhalování rizik spojených s výskytem záměrného ubližování, agresivity a závislostí
 • mapuje projevy sociálně-patologického chování mezi žáky a navrhuje jejich řešení
 • vytváří a ročně aktualizuje tyto dokumenty:
  • Preventivní program školy
  • Program proti šikanování
  • Postup při výskytu rizikového chování na naší škole
  • Školní preventivní strategie
 • konzultační hodiny:
  • pondělí 13:00 – 13:45 hod nebo po domluvě v jiný čas/den
  • vitkova(zavináč)zsbeloves.cz
  • 491 426 443  

Školní psycholog: externí spolupracovník. V současné době město Náchod intenzivně hledá nového školního psychologa, jakmile bude vědět další informace, budeme Vás informovat.