Pozvánky na rozlučku pro rodiče páťáků

Pomalu se blíží čas, kdy se budeme muset rozloučit s našimi páťáky. Ti poctivě nacvičují vystoupení pro své rodiče  a vše připravují na svou  rozlučku. V hodinách informatiky  připravili pozvánky a protože bylo nadlidské vybrat jen jednu, tak přikládám všechny k nahlédnutí…. Foto