Pasování prvňáčků na čtenáře

Ve čtvrtek 6. 6. byli naši nejmladší školáci v náchodské knihovně slavnostně pasováni na čtenáře. Poté, co přečtením úryvku z básničky dokázali, že si během školního roku osvojili všechna písmenka a slíbili, že budou věrni čtení a knížkám, pasoval je rytíř Hron na čtenáře. Jako důkaz všichni dostali od místostarosty pana Milana Vika pasovací glejt.
Děkujeme rodičům, že dětem celý rok s tímto nelehkým úkolem – naučit se číst – pomáhali. Foto zde