A ještě ohlédnutí za přednáškou por. M. Mervarta

Dne 6. června navštívil naše žáky policejní preventista por. Miroslav Mervart s přednáškou na téma bezpečné chování v kyberprostoru. Navázal tak na setkání s rodiči konaném v květnu. Děti se aktivně účastnily nejen sdílením zkušeností, ale i dotazy, a doufáme, že si spoustu důležitých věcí i zapamatovaly a využijí v praxi. Foto zde.