Organizace konce školního roku 2023/2024

  • 24. – 25. 6. – třídnické práce, vybírání a rozdávání učebnic (prosíme o jejich kontrolu, případné slepení), program se může lišit v jednotlivých třídách
  • 24. – 25 . 6.  ukončení vyučování  pro  1., 2. a 3. třídu v cca 11:40 hod, pro ostatní třídy v cca 12 hodin dle kapacitních možností školní jídelny
  • 26. 6. – filmové představení ( Tonda, Slávka a kouzelné světlo ), cena 70 Kč, vydávání oběda  od 11:30 hod dle kapacitních možností šk. jídelny. Vyučování končí po návratu dětí z kina ke škole. Po dohodě s vyučujícím  je možné přivést nebo vyzvednout si žáka u kina.
  • 27.6.- třídnické práce, program se může lišit v jednotlivých třídách,  ukončení vyučování  pro  1., 2. a 3. třídu v cca 11:40 hod, pro ostatní třídy v cca 12 hod
  • 28. 6. – slavnostní ukončení školního roku, vysvědčení, předpokládaný konec  9.00 – 9.30hod, provoz šk. družiny do 13.30 hod 
  • 28. 6. – oběd se vydává už od cca 11 hod (do cca 12.00).  Prosím, pokud budete odhlašovat oběd na 28.6., nezapomeňte ho odhlásit včas, tedy do 21.6. do 10 hodin.