Krásné prázdniny

Přejeme dětem  krásné prázdniny, plné zážitků a radosti, rodičům příjemnou a odpočinkovou dovolenou. Děkujeme rodičům za spolupráci v tomto školním roce a budeme se těšit na její pokračování  po prázdninách.
Páťákům přejeme, aby po zaslouženém prázdninovém odpočinku dobře začali na nových školách a  2. září se budeme opět těšit na shledanou!

Zaměstnanci ZŠ Běloves