Důležité termíny pro Váš diář

    Termíny rodičovských schůzek v tomto šk. roce

     12.9. 2023 v 16:30 hodin pouze pro 1. třídu

     19.9. 2023  v 17 hodin, všechny třídy mimo 1. třídy

     11.1. 2024 konzultační schůzky, přesné časy budou ještě upřesněny. 

     16.5. 2024 pravděpodobně v 17 hodin.

Organizace začátku šk. roku 2023/2024

Žáci 1. třídy

4.9. Zahájení šk. roku od 8 hodin, slavnostní uvítání, přibližný odchod žáků ze školy v 9 až 9:30  hod. Jídelna bude  vydávat obědy od 10:30 do 12 hodin.
5.9.  Výuka od 7:45 hod. do 9:45 hod., navazuje školní družina (pro přihlášené děti), oběd se bude vydávat od cca 11 hodin
6.9.  Výuka od 7:45 hod. do 9:45 hod, navazuje školní družina (pro přihlášené děti), oběd se bude vydávat od cca 11 hodin
7.9 -8.9. Výuka od 7:45 hod. do 10:45 hod, navazuje školní družina (pro přihlášené děti), oběd se bude vydávat od cca 11 hodin
Od 11.9. pravidelná výuka dle rozvrhu.

 

Žáci 2.- 5. třídy

4.9. Zahájení šk. roku od 8 hod., přibližný odchod žáků ze školy v 9 až 9:30 hod. Jídelna bude vydávat obědy od 10:30 do 12 hodin.
5.9.   Vyučování začíná v 7:45 hod., ukončení pro 2. a 3. třídu v  11:40 hod, ukončení pro 4. a 5. třídu v cca 11:55 hod – dle kapacitních možností školní jídelny.
6.9. Vyučování začíná v 7:45 hod., ukončení pro 2. a 3. třídu v  11:40 hod, ukončení pro 4. a 5. třídu v  cca 11:55 hod – dle kapacitních možností školní jídelny.
7.9. Vyučování začíná v 7:45 hod., ukončení pro 2. a 3. třídu v  11:40 hod, ukončení pro 4. a 5. třídu v  cca 12:35 hod.
Od 8. 9. Pravidelná výuka dle rozvrhu.

Školní družina funguje beze změny tj. od 4.9.  v čase od 6:30 do 16 hodin.

·

Informace pro naše prvňáky

Milé děti, vážení rodiče, 
v příštích dnech  budeme postupně zveřejňovat  informace o organizaci letošního roku. Obecné informace pro všechny žáky najdete na hlavních stránkách školy. 
Prosím, sledujte také obsah stránek první třídy v pravé části webu, budou tam důležité informace přímo  od Vaší paní třídní učitelky.
Užívejte poslední prázdninové dny a budeme se na Vás brzy těšit!!

Oznámení školní jídelny

Rádi bychom informovali rodiče, že si ve čtvrtek a pátek 31.8. až 1.9.2023 od 8 do 12 hodin budou moci chodit do kanceláře šk. jídelny kupovat  obědy. Platba v kanceláři  je možná pouze hotově. 
Dále prosíme rodiče, kteří nechtějí 4.9. 2023 pro své dítě oběd, aby si ho nezapomněli odhlásit.  Automaticky  mají děti přihlášené obědy na celý měsíc. 

Upozornění ze školní jídelny

Prosíme rodiče, aby důsledně odhlašovali obědy v době nepřítomnosti dětí ve škole.
Dle prováděcí vyhlášky o školním stravování č. 107/2005Sb, nemá strávník ŠJ nárok na oběd za sníženou cenu v době nepřítomnosti ve škole. Školský zákon č. 561/2004 Sb. stanovuje, že žákům ZŠ je poskytována dotace na mzdovou a věcnou režii školního stravování pouze v době jejich přítomnosti ve škole. Pokud žák není ve škole, nárok na dotaci ztrácí. V tom případě musí být oběd, který byl uvařen a nebyl odhlášen, uhrazen v plné výši ( 88 Kč a 90 Kč), tzn. včetně mzdové a provozní režie. Výjimku tvoří: 1. den nemoci nebo neplánované nepřítomnosti žáka, kdy si rodič může oběd odebrat.
Obědy se odhlašují den předem do 10h. přes internet nebo telefonicky na č. 491 814 387.