Sběr starého papíru

Podzimní  sběr starého papíru proběhne ve dnech od 30.října do 1. listopadu.  Prosíme, zapojte se třeba i několika kilogramy, každý kilogram může pomoci složit tunu! 

 A každá tuna papíru znamená přibližně 17 ušetřených stromů!

Preventivní program – Po stopách pana Pravdy

12.10. všechny třídy naší školy absolvovaly preventivní program Po stopách pana Pravdy pod vedením lektorek z Centra Pochodeň. Program, který trval dvě hodiny, byl zaměřený na dodržování základních pravidel komunikace, spolupráce a na to, jak řešit konflikt a svůj vztek. 
Ve vyšších ročnících  žáci zjistili, jak snadno můžeme někomu křivdit – domýšlet si něco. Vyzkoušeli si používat popisný jazyk, díky kterému zlepší své komunikační dovednosti, a jak lépe zvládat konfliktní situace. Zkusili si vyjadřovat své pocity, postřehy, potřeby, aniž by druhému křivdili. 
Cíl programu: Prevence šikany a konfliktů, předcházení slovnímu ubližování, podpora empatie, rozvoj komunikačních dovedností, respekt k odlišnému pohledu. Foto.

Zdravá strava

V minulém týdnu se mohly děti v programu “Zdravá pětka” seznámit se základy zdravého stravování i správného rozložení jídelníčku. Názorně si ukázaly, jaké množství cukru se může skrývat s některých potravinách a nápojích. Velmi prospěšné bylo také to, že se naučily jak číst a co hledat na etiketách potravin. Děkujeme za pěkný program. Foto.

Logická olympiáda

4. a 5. října se žáci z čtvrtých a pátých tříd zúčastnili Logické olympiády. To je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost pohotového rozhodování. Soustředění všech dětí bylo maximální. Některé úlohy zvládly za minutku, s jinými se pěkně potrápily. Držíme pěsti, ať jsou výsledky co nejlepší. Nejdůležitější však je, že si mohly vyzkoušet úlohy, kde je zapotřebí samostatné logické uvažování. Foto.

Hodina čtení se sv. Václavem v 5. třídě

V pondělí 2.10. 2023 jsme se při hodině čtení seznámili se státním svátkem, díky kterému jsme si mohli užít prodloužený víkend. Nejprve děti chodily po jednotlivých stanovištích a četly si úryvky textu. Potom dostaly test a snažily se zodpovědět podle toho, co si přečetly nebo co si pamatovaly z minulého roku z vlastivědy. Pokud nevěděly, mohly se vrátit na stanoviště k textu a odpověď si tam vyhledat. Na závěr jsme si všichni sedli do kruhu a společně si zkontrolovali odpovědi a vyprávěli si o svatém Václavovi. Foto.

Sběr kaštanů, žaludů a pomerančové kůry

Oznamujeme, že byl zahájen sběr kaštanů, žaludů a  sušené pomerančové kůry.  Zvážené  kaštany, žaludy  nebo usušená kůra se odevzdává paní školnici a lísteček, kde je jméno sběrače a váha nasbíraných plodů/ kůry, předají  děti své třídní učitelce/učiteli.

 Peníze utržené za sběr budou použity na školní výlety a akce školy.  Nejlepší sběrači budou oceněni na konci šk. roku.

 

Podzimní výlet do Hradce Králové

Ve středu jsme se žáky 3., 4. a 5. třídy vydali na výlet do archeoparku Všestary. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací o pravěku. Velmi si ceníme možnosti vše si také sami vyzkoušet. Mohli jsme umlít mouku, zkusit si “zorat pole” pravěkými nástroji, “lovit oštěpem”, vyčinit kůži, opracovat pazourkem kosti…. a mnoho dalšího. 
Po  vzdělávací části výletu, jsme se všichni vydováděli v zábavním parku v Toboze. Podzimní exkurze zkrátka neměla chybu! Foto zde.

Kroužky na naší škole

Příští týden zahajují svou činnost kroužky! Po dohodě s Déčkem Náchod, máme pro Vás dobrou zprávu. Cena “ Déčkových“ kroužků bude 800 Kč za celý  školní rok. Platí pro všechny kroužky mimo  „Háčkování, šití, pečení a vaření“, kde bude cena mírně navýšena o nutný materiál ( ještě upřesníme).

 Upozorňujeme, že kroužek Šikulové a Břišní tance prozatím nemá dostatek přihlášených dětí,  a proto tento týden ještě proběhne ukázková lekce.  Kroužek stále přijímá nové zájemce, takže pokud váháte, je nejvyšší čas zkusit lekci na zkoušku a přihlásit se!

Týden kroužků na zkoušku

Ve spolupráci s Déčkem Náchod probíhal  na naší škole “TÝDEN KROUŽKŮ NA ZKOUŠKU”,  aby děti měly představu, jaké činnosti je v daném kroužku čekají. 
V pondělí  se představili “Badatelé”  se svými pokusy a experimenty, v úterý  děti  zkoušely  různé taneční prvky a základní pohybové aktivity na “Zumbíku”. Se “Šikuly” jsme si ve středu vyrobili záložku do knížky a s “Angličtinou kolem světa” procvičili anglickou slovní zásobu. Pátek byl už jen pro děvčata, která za doprovodu  orientální hudby tančila  “Břišní tance”.
Podívejte se na foto.
Pokud děti nějaký kroužek zaujal, můžete se přihlásit na stránkách Déčka + na našich školních stránkách.