Informace pro rodiče

  • Provoz školní družiny je v ranních hodinách od 6:30 – 7:30 hod. Odpolední provoz po skončení vyučování do 16:00 hod.
  • Potřeby do ŠD – starší přezůvky (podepsané) a oděv na převlečení (v podepsaném látkovém sáčku).
  • V případě předčasného odchodu dítěte nebo jeho neúčasti v ŠD prosíme rodiče o vypsání řádné omluvenky do notýsku.
  • Zápisné pro žáka přihlášeného na celý provoz ŠD je 400 Kč na jedno pololetí. Zápisné se bude vybírat v průběhu měsíce září a o termínu budete informováni formou zápisu do notýsku.
  • Přihláška do ŠD je závazná na celý školní rok.

 

Platbu za školní družinu lze provést bezhotovostně na účet školy.

Číslo účtu vedeného u KB 115-5494990237/ 0100.
Do  zprávy pro příjemce  uveďte: 
Školní družina – jméno a příjmení žáka
variabilní  symbol: 365

400,- kč pro žáky, kteří navštěvují ŠD pravidelně včetně kroužků
400,- kč pro žáky, kteří navštěvují 2 kroužky
200,- kč  pro žáky, kteří dochází jen na ranní provoz nebo na jeden kroužek.

Zápisné se bude vybírat za 1. pololetí do konce října a za 2. pololetí do konce února.
O termínu budou rodiče informováni  formou zápisu v notýsku a na webových stránkách školy.

Platba v hotovosti bude příjímána v nadepsané obálce.