Informace ze školní družiny

Informace pro rodiče

– v pátek 21. června bude provoz školní družiny z důvodu školení pouze do 13:30 hod. Prosíme, abyste si své děti vyzvedli včas.
-v pátek 28. června bude školní družina ukončena ve 13.30 hod.
-od pondělí 24.6. do čtvrtka 27.6. budou v pergole vystavené ZTRÁTY A NÁLEZY (boty, kalhoty, čepice, mikiny ….), prosíme rodiče o rozebrání věcí.

 

Atletická olympiáda

Velké poděkování patří deseti sportovním nadšencům, kteří se v pondělí 17. června zúčastnili 6. ročníku atletické olympiády na Hamrech. Závodilo se ve vytrvalostním běhu  na 600 metrů (Agáta Bohušová a Matěj Doležal), v běhu na 60 metrů (Darja Kozyn a Václav Mrštík), ve skoku do dálky (Buyandari a Lukáš Gois) a v hodu kriketovým míčkem  (Anudari a Jakub Rudolf). Letošní  premiérovou disciplínou byl štafetový běh, kdy každý běží 200 metrů. Laura Ježková, Anna Ficková, Matěj Doležal a Václav Mrštík byli připraveni na svých metách, ale bohužel kvůli karambolu hned po startu tuto disciplínu nedokončili. Důležité bylo, že děti sportovaly s radostí, držely při sobě a vzájemně se podporovaly. 
I když bylo  kvůli neúspěchu a odřeným kolenům pár slziček, všichni si  zasloužili čokoládovo – hruškovou zmrzlinu a celý den si užili. Foto.

Organizace konce školního roku 2023/2024

  • 24. – 25. 6. – třídnické práce, vybírání a rozdávání učebnic (prosíme o jejich kontrolu, případné slepení), program se může lišit v jednotlivých třídách
  • 24. – 25 . 6.  ukončení vyučování  pro  1., 2. a 3. třídu v cca 11:40 hod, pro ostatní třídy v cca 12 hodin dle kapacitních možností školní jídelny
  • 26. 6. – filmové představení ( Tonda, Slávka a kouzelné světlo ), cena 70 Kč, vydávání oběda  od 11:30 hod dle kapacitních možností šk. jídelny. Vyučování končí po návratu dětí z kina ke škole. Po dohodě s vyučujícím  je možné přivést nebo vyzvednout si žáka u kina.
  • 27.6.- třídnické práce, program se může lišit v jednotlivých třídách,  ukončení vyučování  pro  1., 2. a 3. třídu v cca 11:40 hod, pro ostatní třídy v cca 12 hod
  • 28. 6. – slavnostní ukončení školního roku, vysvědčení, předpokládaný konec  9.00 – 9.30hod, provoz šk. družiny do 13.30 hod 
  • 28. 6. – oběd se vydává už od cca 11 hod (do cca 12.00).  Prosím, pokud budete odhlašovat oběd na 28.6., nezapomeňte ho odhlásit včas, tedy do 21.6. do 10 hodin.

A ještě ohlédnutí za přednáškou por. M. Mervarta

Dne 6. června navštívil naše žáky policejní preventista por. Miroslav Mervart s přednáškou na téma bezpečné chování v kyberprostoru. Navázal tak na setkání s rodiči konaném v květnu. Děti se aktivně účastnily nejen sdílením zkušeností, ale i dotazy, a doufáme, že si spoustu důležitých věcí i zapamatovaly a využijí v praxi. Foto zde.

Školní výlet na Potštejně

Od pondělí 10.6. do čtvrtka 13.6. jsme strávili se žáky třetí, čtvrté a páté třídy v Letním táboře Železničář v Potštejně. První den jsme získávali indicie pro nalezení pokladu, který v okolí zříceniny Potštejn ukryl rytíř Mikuláš. Druhý den jsme hráli pohybové hry, stříleli jsme z luku, vyzkoušeli si malování na obličej (i na jiné části těla) a dokonce jsme si zahráli na dabéry. Třetí den jsme vyrazili na celodenní výlet na hrad Litice. Čtvrtek už byl ve znamení balení, uklízení a cesty vlakem zpět do Náchoda. Celý výlet jsme si moc užili a těšíme se za rok zase. Foto zde.

Výlet 1. a 2. třídy

V pátek 14. června se vydali žáci 1. a 2. třídy na výlet do Chrudimi, kde navštívili Muzeum Loutkářských kultur. Nejen že si zde prohlédli celou expozici loutek, ale v rámci programu Kouzelné masky si vyrobili svoji papírovou, kterou si vyzdobili luminiscenčními prvky. Velkou zábavou bylo vyzkoušení si jejího kouzla v UV světle.

Dalším cílem byl Kočičí hrádek a rozhledna Bára nedaleko zámku Slatiňany. Ti nejodvážnější si prohlédli okolní krajinu z výšky, ostatní strávili volný čas na hřišti pod rozhlednou. Foto zde.

Rozloučení s našimi páťáky

Než jsme si stihli ohlédnout,  uteklo pět let a z prvňáčků, kteří k nám do školy nedávno nastoupili, jsou dnes páťáci, my se s nimi loučíme a vypouštíme je dál do světa. Na závěr své docházky si pro všechny připravili úžasné hudební vystoupení a výborné  pohoštění.
Jsme moc rádi, že jsme mohli nějaký čas spojit naše cesty, děkujeme za společné chvíle  a všechno čím jsme se mohli vzájemně obohacovat. Přejeme jim, aby na naší školu vzpomínali jen v dobrém a získané vědomosti a dovednosti, dobře využili ve svém životě. 
Děkujeme také všem rodičům za pomoc, spolupráci a také milá slova na rozloučenou. Moc si toho vážíme! Foto.

Pasování prvňáčků na čtenáře

Ve čtvrtek 6. 6. byli naši nejmladší školáci v náchodské knihovně slavnostně pasováni na čtenáře. Poté, co přečtením úryvku z básničky dokázali, že si během školního roku osvojili všechna písmenka a slíbili, že budou věrni čtení a knížkám, pasoval je rytíř Hron na čtenáře. Jako důkaz všichni dostali od místostarosty pana Milana Vika pasovací glejt.
Děkujeme rodičům, že dětem celý rok s tímto nelehkým úkolem – naučit se číst – pomáhali. Foto zde