Pozvánky na rozlučku pro rodiče páťáků

Pomalu se blíží čas, kdy se budeme muset rozloučit s našimi páťáky. Ti poctivě nacvičují vystoupení pro své rodiče  a vše připravují na svou  rozlučku. V hodinách informatiky  připravili pozvánky a protože bylo nadlidské vybrat jen jednu, tak přikládám všechny k nahlédnutí…. Foto

Přednáška o bezpečnosti v kyberprostoru

Děkujeme panu por. Mgr. Miroslavu Mervartovi za přednášku pro rodiče našich žáků. Přednáška, která se týkala bezpečné orientace v kyberprostoru, problematiky anonymity uživatelů, zveřejňování osobních fotografií a osobní údajů, byla velmi zajímavá a poučná.
Už se těšíme na 6.6. 2024, kdy bude podobná přednáška pro žáky školy.

Den rodin

Spolupráce prvňáků, druháků a školní družiny 👍. Tak to byla dnešní oslava Dne rodin a Dne matek. Děti si připravily básničky, písničky, veršovanou pohádku a taneční vystoupení. Nechybělo výborné pohoštění a dáreček pro maminku ❤️🌹 Děkujeme za moc příjemné odpoledne. Foto.

Muzeum běloveských lázní v Jiráskově statku

Dnes jsme měli pro děti malé překvapení. Při společných vycházkách je přitahuje tajemný Jiráskův statek, tak jsme ho šli dnes prozkoumat – a to rovnou s působivým výkladem pana Troutnara. Dozvěděli jsme se spoustu informací o historii lázní i samotného Jiráskova statku. A aby děti neodešly s prázdnou, odnesly si omalovánku s princeznou Idou. Foto.

Třídní schůzky

Srdečně Vás zveme na společné třídní schůzky ve čtvrtek 16. května 2024 v 17 hodin. Před třídními schůzkami od 16 hod je možnost zúčastnit se zajímavé besedy  s poručíkem Miroslavem Mervartem. Povídat si budeme na téma bezpečnost v kyberprostoru.

Mc. Donald’s Cup

Na okrskovém kole fotbalového turnaje Mc Donald’s Cup, který se konal 6. 5. na Plhově se naši žáci v kategorii mladší (jmenovitě: Futalash, Kašpar, Rosokha, Koutný, Šrámek, Meduna, Vernar, Poprašič, Petráník L., Baláž R., Škripko, Čermák, Gyömber) umístili na 2. místě a postupují do okresního kola v Jaroměři. Nejlepším střelcem byl Franta Čermák s 13 góly. 
V kategorii starší hráli tito fotbalisté: Skolek, Doležal, Mrštík, Procházka, Morochovič, Franc, Elich, Rudolf, Gois, Hvězda, Kroupa, Meduna a umístili se na 3. místě. Všem blahopřejeme.
Děkujeme tatínkům za jejich trenérské rady a ostatním fandícím rodičům za podporu. Foto.

Čarodějnický rej ve školní družině

Odpoledne ve znamení čarodějů a čarodějnic proběhlo v úterý 30.4. na zahradě školní družiny. Malé nadpřirozené bytosti létaly na koštěti, skákaly přes oheň, lovily různou havěť a poznávaly tajemné byliny. S těmito úkoly jim pomohli zkušenější kamarádi z vyšších ročníků.
Odměnou pro všechny byla opečená dobrota na ohni, ať už slaná čí sladká.  Foto.

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025
Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola v Náchodě, 1. máje 365, jako příslušný správní orgán, rozhodl podle ustanovení § 46 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), takto: VÝSLEDKY  ZDE.