Jsme rádi, že jste se u nás zastavili

Děkujeme za to, že jste  přijali pozvání na naše “Vánoční zastavení”. Doufám, že se nám podařilo Vás zpíváním předvánočně naladit, koupili jste si něco dobrého do bříška a užili si společné tvoření s dětmi. Děkujeme za  Vaši podporu a přízeň a budeme se těšit na další společnou akci! Foto.

Dopolední příprava občerstvení

Už dopoledne to ve škole krásně vonělo a všude byla cítit předvánoční atmosféra. Děti ve třídách vyráběly pochoutky na odpolední „Vánoční  zastavení v Bělovsi“ a také proběhla generální zkouška zpívání  v pergole. Už se na Vás těšíme!  Foto.

Organizace předvánočního týdne 19.-22.12.

Přidáváme několik organizačních informací k poslednímu předvánočnímu týdnu:
Školní kroužky:
Badatelé – kroužek nebude,  další schůzka bude až  v roce  2024
Angličtina -kroužek nebude,  další schůzka bude až  v roce  2024
Šikulové – kroužek nebude  – POZOR! Déčko Náchod oznámilo změnu.
Břišní tance – kroužek nebude, další schůzka bude až  v roce  2024
Doučování, spec. ped. péče –  bude probíhat beze změn
Bavíme se sportem- před Vánoci bude probíhat beze změn
Míček- před Vánoci bude probíhat beze změn
Výtvarný kroužek- před Vánoci bude probíhat beze změn
Příprava na přijímací zkoušky- bude probíhat beze změn
Deskové hry- budou probíhat beze změn
Háčkování, šití, pečení a vaření – před Vánoci bude probíhat beze změn

Vyučování:
18.- 19.12. Vyučování dle pravidelného rozvrhu
20.12. Kino -film  Mezi živly,  konec vyučování 1.,3. a 5.třída po filmovém představení v cca 11:30 hod,  2. a 4.třída  přibližně ve 12:30 hodin 
21.12. Vyučování dle pravidelného rozvrhu
22.12. Besídky ve třídách. Zkrácená výuka 1.-3. třída do 11:30 hod, 4.-5. třída do 12:00 hod dle kapacitních možností školní jídelny
Školní družina beze změny.
Program  jednotlivých tříd ( třídní besídka apod.) sledujte na třídních stránkách.

Mikuláš ve školní družině

Stejně jako každý rok, i letos k nám zavítal Mikuláš s nebeským a pekelným doprovodem. 
A že nám v pekle vybrali čerty veselé, naučily se děti užitečné dovednosti, jako je čertovské potápění nebo drbání nosu jazykem. 
Podlézání pod metlou se nevyhnulo ani paním vychovatelkám, ty si pak za odměnu mohly vystřihnout tanec se samotným čertem. Děti dostaly kromě nadílky i čertovské vysvědčení a puzzle z fotek .
A protože si ani letos čerti s sebou nikoho neodnesli, oslavili jsme to diskotékou. Foto zde.

Betlémský příběh

Ve středu 29. 11. se prvňáci a druháci na zámku Potštejn stali součástí Betlémského příběhu. Společně s Barunkou a andělem Arielem putovali upravenými interiéry zámku za betlémskou hvězdou, až se nakonec dostali do Betléma, kde spatřili krásný výjev Svaté rodiny. Všem se líbilo i ve vánočně vyzdobeném Pohádkově a v zámecké cukrárně. Nakonec nechybělo i nakupování. Foto.

Stávka

Vážení rodiče,
z důvodů zmíněných v přiloženém dopise ČMOS PŠ se  naše škola rozhoda připojit ke stávce konané 27. listopadu 2023. V pondělí 27. listopadu 2023 bude tedy škola, školní jídelna a družina uzavřena. ( Obědy budou automaticky odhlášeny.)
Mrzí nás, že Vám tímto krokem působíme komplikace, ale domníváme se, že investice do vzdělání je důležitá a školy mohou poskytovat kvalitní vzdělání ve chvíli, kdy fungují všechny složky vzdělávacího procesu.

IT technika

Naši žáci běžně využívají různé informační a komunikační technologie (ICT). K tomu mají k dispozici interaktivní tabuli v každé třídě, mobilní učebnu s  chromebooky, tablety a notebooky, které si můžou vzít do třídy, ale i zařízení v počítačové učebně. IT techniku využívají nejen žáci 4. a 5. třídy v rámci hodin informatiky, ale i žáci ostatních ročníků. Je velkým zdrojem informací i zábavným pomocníkem v procvičování a upevňování učiva. Velkou předností je okamžitá kontrola výsledků a hlavně práce vlastním tempem každého žáka. Pedagogové a paní asistentky se tak mohou věnovat více dětem, které potřebují dopomoc, vysvětlení, případně další individuální péči. Foto.

Během víkendu se náš běloveský pedagogický tým seberozvíjel při zážitkovém workshopu v Jičíně. Naučili jsme se některé seberozvojové techniky, zabývali jsme se také uvědomováním si vlastních hodnot a nechyběla ani relaxace.
V nedělní části jsme se zaměřili na paměť. MUDr. Michaela Karsten nás poutavě seznámila s některými paměťovými technikami a naučila nás, jak efektivně ukládat poznatky do paměti.
 Věříme, že vše co jsme si odnesli, budeme posílat dát a pomůže nám to ještě lépe rozvíjet naše žáky! Foto.