Směrnice k zápisu

SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/23

 

 

Přijímání k základnímu vzdělávání do Základní školy, 1. máje 365, Náchod,  se řídí §36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Odklad povinné školní docházky se řídí § 37 zákona.

Jiný způsob plnění povinné školní docházky se řídí § 40 zákona.

Individuální vzdělávání se řídí § 41 zákona 561/2004 Sb ve znění pozdějších předpisů a novel.

Zápis se týká dětí narozených 1. 9. 2016 až 31. 8. 2017.

 

 Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku

           Základní škola, Náchod, 1. Máje 365 bude otevírat jednu třídu prvního ročníku, která bude naplněna do maximálního počtu 24 žáků nebo do naplnění kapacity školy. Výjimku z pravidla povoluje ředitel školy.

Kritéria přijetí:

  1. Děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu ZŠ Náchod 1. Máje 365
  2. Děti s bydlištěm v příslušném školském obvodu ZŠ Náchod 1. Máje 365
  3. Děti, jejichž sourozenci jsou již žáky ZŠ Náchod 1. Máje 365
  4. Další děti, jejichž rodiče požádali o přijetí do ZŠ Náchod 1. Máje 365

 

 Přijetí žáků bude oznámeno vyvěšením seznamu registračních čísel žáků na budově školy a zveřejněním na www.zsbeloves.cz (číslo bude přiděleno u zápisu) nejpozději týden po zápisu do 1.třídy.