Školní poradenské pracoviště

 

Školní poradenské pracoviště  

Základní škola, Náchod, 1. máje 365

Výchovný poradce, koordinátor péče o žáky s SVP: Mgr. L. Ťokanová

 • koordinuje práci s žáky se specifickými poruchami učení a chování
 • ve spolupráci s pedagogicko – psychologickou poradnou zajišťuje reedukaci integrovaných žáků
 • podává žákům a jejich rodičům informace oblasti z volby povolání
 • koordinuje práci s žáky se specifickými poruchami učení a chování
  služeb speciálního pedagoga mohou využít děti, jejich zákonní zástupci i učitelé
 • diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků
 • poradenská pomoc pedagogům při řešení problémů žáků
 • systematická péče pro děti s neprospěchem, prevence školní neúspěšnosti,
  věnovat pozornost řešení sociálních konfliktů
 • krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce
 • podpora spolupráce třídy a třídního učitele
 • konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí
 • konzultační hodiny:
  • středa 13:15- 14:00 hod
  • nebo po domluvě v jiný čas/den
  • tokanova(zavináč)zsbeloves.cz
  • 491 426 443

Školní metodik prevence: Mgr. J. Zaňková

 • poskytuje žákům, jejich zákonným zástupcům a učitelům informace z oblasti prevence sociálně-patologických jevů
 • nabízí zájemcům odborné a metodické materiály
 • navrhuje opatření k odhalování rizik spojených s výskytem záměrného ubližování, agresivity a závislostí
 • mapuje projevy sociálně-patologického chování mezi žáky a navrhuje jejich řešení
 • vytváří a ročně aktualizuje tyto dokumenty:
  • Preventivní program školy
  • Program proti šikanování
  • Postup při výskytu rizikového chování na naší škole
  • Školní preventivní strategie
 • konzultační hodiny:
  • čtvrtek 13:45 – 14:30 hod
  • nebo po domluvě v jiný čas/den
  • zankova(zavináč)zsbeloves.cz
  • 491 426 443  

Speciální pedagog: Mgr. Lenka Žídková (externí spolupracovník, ve škole pouze v pondělí)

 • e mail: l.zidkova@skolniporadenstvikhk.cz
 • provádí samostatnou poradenskou, diagnostickou a terapeutickou činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy
 • systematická péče pro děti s neprospěchem, prevence školní neúspěšnosti,
  věnovat pozornost řešení sociálních konfliktů
 • koordinuje práci s žáky se specifickými poruchami učení a chování
 • ve spolupráci s pedagogicko – psychologickou poradnou zajišťuje reedukaci integrovaných žáků
 • koordinuje práci s žáky se specifickými poruchami učení a chování
  služeb speciálního pedagoga mohou využít děti, jejich zákonní zástupci i učitelé
 • diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků
 • poradenská pomoc pedagogům při řešení problémů žáků
 • krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce
 • podpora spolupráce třídy a třídního učitele
 • konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí
 • konzultační hodiny:
  • pondělí po domluvě 
  • 491 426 443 v pondělí

Školní psycholog: Mgr. M. Vyšatová (externí spolupracovník)

S čím se na mě můžete obrátit:

Žáci:

 • Neshody s kamarády, se sourozenci, s rodiči
 • Špatné známky
 • Pokud máte pocit, že některému z vašich spolužáků jiní ubližují
 • Něco vás trápí a chcete si o tom popovídat
 • Můžete za mnou přijít s čímkoliv,o čem si potřebujete promluvit

Rodiče:

 • Vašemu dítěti něco chybí, je nešťastné, smutné, nebo jinak výrazněji změnilo své chování
 • Chcete se poradit ohledně jeho výchovy
 • Vaše rodina prochází složitou situací, která by mohla mít negativní vliv na Vaše dítě

Veškeré informace z konzultací jsou důvěrné a nebudou bez souhlasu sdělovány nikomu dalšímu.

Konzultace po domluvě na tel. čísle 739 548 970 nebo emailu m.vysatova@mestonachod.cz na Městském úřadě v Náchodě (budova okresního soudu), případně přímo ve škole.

 Nabídka služeb PPP Náchod