Školní řád

 

Školní řád

 

 

 

Ředitelství ZŠ Náchod, 1.máje 365 v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ve znění vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky vydává

ŠKOLNÍ ŘÁD – zde