Oznámení školní jídelny

Kontakty

Vedoucí školní jídelny: Renata Sagnerová tel.: 491 814 387
e-mail: jidelna (zavináč) zsbeloves(tečka)cz

Kuchařka: Lada Hejzlarová
Pomocná kuchařka: Renata Sagnerová
Uklízečka: Renata Hejzlarová

Upozorňujeme rodiče, 
že v případě nedostatečné výše finančních prostředků na stravovacím účtu nebude možné odebrat oběd!! Prosíme,  sledujte pečlivě objem peněz na stravovacích účtech.

Odhlašování obědů

Dle prováděcí vyhlášky o školním stravování č. 107/2005Sb, nemá strávník ŠJ nárok na oběd za sníženou cenu v době nepřítomnosti ve škole. Školský zákon č. 561/2004 Sb. stanovuje, že žákům ZŠ je poskytována dotace na mzdovou a věcnou režii školního stravování pouze v době jejich přítomnosti ve škole. Pokud žák není ve škole, nárok na dotaci ztrácí. V tom případě musí být oběd, který byl uvařen a nebyl odhlášen, uhrazen v plné výši, tzn. včetně mzdové a provozní režie. Výjimku tvoří: 1. den nemoci nebo neplánované nepřítomnosti žáka, kdy si rodič může oběd odebrat.
Obědy se odhlašují den předem do 10h. přes internet nebo telefonicky na č. 491 814 387.

Možnost placení obědů na účet

Vážení rodiče,  platit obědy můžete platit převodem na účet.   Platit můžete buď jednorázově- každý měsíc, nebo trvalým příkazem. Pokud zvolíte trvalý platební příkaz nastavte dostatečnou finanční částku. Na konci šk. roku bude provedeno vyúčtování  a přeplatek Vám bude vrácen. Datum k úhradě dejte nejpozději 18. v měsíci, aby mohla být vaše platba včas zaúčtována. 

Číslo účtu vedeného u KB 115-5494990237 kód banky 0100 do zprávy pro příjemce prosím uveďte – jméno strávníka !!!!!!! variabilní symbol – 2021

Cenové kategorie
Podle vyhlášky 107/2005 MŠMT jsou žáci zařazování do cenových skupin. Žák 4. tříd, který dosáhne 11 let ve školním roce tj. od 1.9. do 31.8., musí být zařazen do vyšší cenové kategorie.