Kroužky

Zájmové kroužky ve školním roce 2023/2024 

– kroužky začínají pracovat od října, Bavíme se sportem podává informace na jejich webových stránkách- začínají dříve! (www.bavimesesportem.cz). 
Nově se na školní kroužky budou děti přihlašovat elektronicky!! Odkaz  zde.

Přihlášky na kroužky v roce 2023/2024

 Klikněte na kroužek   a vyplňte, prosím uveďte i kroužky, které nejsou pořádané školou!

Pondělí

Sportovní – „Míček“ pro žáky 1. – 3. třídy (p. uč.Kubešová) od 13:30 do 14:30 hod, první setkání 2.10.2023.

Deskové hry – pro žáky 2.- 5. třídy ( p. uč. Štěpánková, Déčko Náchod) od 13:30 do 14:30 hod., první setkání 2.10.2023. V letošním roce už bude placený. Předpokládaná cena je 800 Kč za rok. Prvňáci po domluvě.

Badatelé  –pro žáky 2. – 5. třídy ( Déčko Náchod ) od 14:00 do 16:00 hod, 1x za 14 dní .  První setkání 22.9.

Úterý

Výtvarný kroužek – pro žáky 1. – 3. třídy (p. uč. Prokopová) od 13:30 do 14:30 hod, první setkání 3.10.2023 

Háčkování, šití, pečení a vaření  – pro žáky 3.-5. třídy ( p. Goisová, Déčko Náchod), od 13:30 do 14:30 hod, první sekání 3.10.  Předpokládaná cena je 800 Kč za rok+ suroviny.

Zumbík – mix sportu a tance, pro žáky 1.- 5. třídy  (Déčko Náchod), od 13:30 do 14:30 hod, první setkání 19.9. 2023.

Florbal –  pro žáky 1. – 5. tříd od 15:00 – 16:00 hod, první setkání 3.10.2023. Cena 1400 Kč za pololetí.

Středa

Šikulové – pro žáky 1. – 5. třídy (Déčko Náchod) od 13:00 do 15:00 hod, 1x za 14 dní, první setkání 27.9..2023. ( bude se střídat s Anglickým jazykem).

S angličtinou kolem světa –  pro žáky 3. – 5. třídy ( Déčko Náchod ) od 13:00 do 15: 00 hod 1x za 14 dní, první setkání bude 20.9.2023 ( bude se střídat s Šikuly). Druhá třída po domluvě.

Příprava na přijímací zkoušky – pro žáky 5. třídy (p. uč. Vančáková) od 13:15 do 14:00 hod, první setkání 4.10.2022. Účastníci se domluví, zda by preferovali středu nebo pondělí.

Čtvrtek

Bavíme se sportem -pro žáky 1. – 2. třídy od 13:15 do 14:05 hod, první setkání 14.9.2023.

Bavíme se sportem -pro žáky 3. – 5. třídy od 14:10 do 15:00 hod, první setkání 14.9. 2023. 

Pátek

Břišní tance –  pro žáky 1.-5. třídy (Déčko Náchod, p. uč. Išová) od 13:00 do 15:00 hod jednou za 14 dní v liché týdny,  první setkání 22.9. 2023.