Informace ze školní družiny

Informace pro rodiče

– v pátek 21. června bude provoz školní družiny z důvodu školení pouze do 13:30 hod. Prosíme, abyste si své děti vyzvedli včas.
-v pátek 28. června bude školní družina ukončena ve 13.30 hod.
-od pondělí 24.6. do čtvrtka 27.6. budou v pergole vystavené ZTRÁTY A NÁLEZY (boty, kalhoty, čepice, mikiny ….), prosíme rodiče o rozebrání věcí.

 

Atletická olympiáda

Velké poděkování patří deseti sportovním nadšencům, kteří se v pondělí 17. června zúčastnili 6. ročníku atletické olympiády na Hamrech. Závodilo se ve vytrvalostním běhu  na 600 metrů (Agáta Bohušová a Matěj Doležal), v běhu na 60 metrů (Darja Kozyn a Václav Mrštík), ve skoku do dálky (Buyandari a Lukáš Gois) a v hodu kriketovým míčkem  (Anudari a Jakub Rudolf). Letošní  premiérovou disciplínou byl štafetový běh, kdy každý běží 200 metrů. Laura Ježková, Anna Ficková, Matěj Doležal a Václav Mrštík byli připraveni na svých metách, ale bohužel kvůli karambolu hned po startu tuto disciplínu nedokončili. Důležité bylo, že děti sportovaly s radostí, držely při sobě a vzájemně se podporovaly. 
I když bylo  kvůli neúspěchu a odřeným kolenům pár slziček, všichni si  zasloužili čokoládovo – hruškovou zmrzlinu a celý den si užili. Foto.

Organizace konce školního roku 2023/2024

  • 24. – 25. 6. – třídnické práce, vybírání a rozdávání učebnic (prosíme o jejich kontrolu, případné slepení), program se může lišit v jednotlivých třídách
  • 24. – 25 . 6.  ukončení vyučování  pro  1., 2. a 3. třídu v cca 11:40 hod, pro ostatní třídy v cca 12 hodin dle kapacitních možností školní jídelny
  • 26. 6. – filmové představení ( Tonda, Slávka a kouzelné světlo ), cena 70 Kč, vydávání oběda  od 11:30 hod dle kapacitních možností šk. jídelny. Vyučování končí po návratu dětí z kina ke škole. Po dohodě s vyučujícím  je možné přivést nebo vyzvednout si žáka u kina.
  • 27.6.- třídnické práce, program se může lišit v jednotlivých třídách,  ukončení vyučování  pro  1., 2. a 3. třídu v cca 11:40 hod, pro ostatní třídy v cca 12 hod
  • 28. 6. – slavnostní ukončení školního roku, vysvědčení, předpokládaný konec  9.00 – 9.30hod, provoz šk. družiny do 13.30 hod 
  • 28. 6. – oběd se vydává už od cca 11 hod (do cca 12.00).  Prosím, pokud budete odhlašovat oběd na 28.6., nezapomeňte ho odhlásit včas, tedy do 21.6. do 10 hodin.

Rozloučení s našimi páťáky

Než jsme si stihli ohlédnout,  uteklo pět let a z prvňáčků, kteří k nám do školy nedávno nastoupili, jsou dnes páťáci, my se s nimi loučíme a vypouštíme je dál do světa. Na závěr své docházky si pro všechny připravili úžasné hudební vystoupení a výborné  pohoštění.
Jsme moc rádi, že jsme mohli nějaký čas spojit naše cesty, děkujeme za společné chvíle  a všechno čím jsme se mohli vzájemně obohacovat. Přejeme jim, aby na naší školu vzpomínali jen v dobrém a získané vědomosti a dovednosti, dobře využili ve svém životě. 
Děkujeme také všem rodičům za pomoc, spolupráci a také milá slova na rozloučenou. Moc si toho vážíme! Foto.

Soutěž mladých cyklistů

Ve čtvrtek 23.5. se dvě děvčata a dva chlapci z páté třídy zúčastnili soutěže mladých cyklistů na dopravním hřišti. Soutěžící nejenže potřebovali znát pravidla silničního provozu, ale museli dokázat, že dokáží poskytnout první pomoc. Vojáci je pak přezkoušeli i z tělesné zdatnosti. Medaili jsme sice nepřinesli, zato jsme si tento den náramně užili. Foto.

Přírodovědná exkurze

V pátek jsme v rámci výuky přírodovědy se čtvrťáky navštívili záchrannou stanici JARO v Jaroměři. Při poutavém vyprávění nám pan průvodce popsal činnosti, které stanice zajišťuje, jaká zvířata se k nim nejčastěji dostávají a jak může každý z nás pomoci. Poté jsme si ukázali budky vhodné pro jednotlivé typy zvířat a prohlédli si stanici, kde jsme potkali např. puštíka sraženého autem nebo želvu, která byla odebrána majiteli pro týrání. Děkujeme všem rodičům i dětem, kteří přispěli zvířátkům drobným pamlskem. Foto.

Etiketa není věda

Etiketa není věda, to jsme si vyzkoušeli se čtvrťáky nejen teoreticky, ale i v praxi ve školní jídelně. Na oběd jsme si prostřeli nejen pro sebe, ale i pro kamarády z páté třídy a stoly proměnili ve sváteční tabuli.  Foto.

Činnost kroužků na škole

Oznamujeme, že většina kroužků ukončuje ke konci května svou činnost v letošním školním roce.
– ukončení činnosti v tomto týdnu bude u kroužku Deskových her, Anglického jazyka, Badatelů, Háčkování, šití, pečení a vaření a Míček
– kroužek Zumbík a Výtvarný kroužek končí o týden déle – tedy 4.6.. 
– Šikulové a Břišní tance  končí 7.6.
– Bavíme se sportem 1. skupina – 1. – 2. třída – 13.6.
                                      2. skupina – 3, – 5. třída – 6. 6.

Návšteva ŠD v galerii

Úterní odpoledne jsme se umělecky naladili a vyrazili do Galerie Nola, kde jsme skrze obrazy poznali svět hluchoněmé Mařky, jejíž příběh je zaznamenán ve stejnojmenné knize. A protože umění nám není cizí, vyzkoušely si i děti namalovat svou vlastní knihu o Mařce. Odměnou jim bylo malé občerstvení na galerijní zahradě. Zážitek to byl natolik silný, že i blížící se bouře se nám nakonec vyhla obloukem. Foto.