Návštěva na základních školách

V únoru a v březnu jsem byli s páťáky “omrknout” ZŠ Masarykovu a ZŠ Plhov. Obě školy si pro nás připravily pěkný program s různými stanovišti. Jsme rádi, že jsme si mohli školy prohlédnout a blíže se s nimi seznámit. Děkujeme. Foto.