Oznámení školní jídelny

Kontakty

Vedoucí školní jídelny: Renata Sagnerová tel.: 491 814 387
e-mail: jidelna (zavináč) zsbeloves(tečka)cz

Kuchařka: Lada Hejzlarová
Pomocná kuchařka: Renata Sagnerová
Uklízečka: Renata Hejzlarová

 

Odhlašování obědů

Dle prováděcí vyhlášky o školním stravování č. 107/2005Sb, nemá strávník ŠJ nárok na oběd za sníženou cenu v době nepřítomnosti ve škole. Školský zákon č. 561/2004 Sb. stanovuje, že žákům ZŠ je poskytována dotace na mzdovou a věcnou režii školního stravování pouze v době jejich přítomnosti ve škole. Pokud žák není ve škole, nárok na dotaci ztrácí. V tom případě musí být oběd, který byl uvařen a nebyl odhlášen, uhrazen v plné výši, tzn. včetně mzdové a provozní režie. Výjimku tvoří: 1. den nemoci nebo neplánované nepřítomnosti žáka, kdy si rodič může oběd odebrat.
Obědy se odhlašují den předem do 1000 v kanceláři školní jídelny (tel.:491 814 387)
Pro odhlašování obědů preferujeme  telefonické spojení, pokud  se rozhodnete pro  mailový kontakt, prosíme o odhlašování obědů s dostatečným předstihem  – alespoň 48 hodin předem. Děkujeme za pochopení.

Možnost placení obědů na účet

Vážení rodiče, od měsíce prosince 2017 bude možné platit obědy jak v hotovosti, tak převodem na účet. Prosíme rodiče, kteří mají o tuto službu zájem, aby si u svého bankovního účtu zřídili příkaz k úhradě. Platit můžete buď jednorázově- každý měsíc, nebo trvalým příkazem. Pokud zvolíte trvalý platební příkaz nastavte dostatečnou finanční částku. Na konci šk. roku bude provedeno vyúčtování  a přeplatek Vám bude vrácen. Datum k úhradě dejte nejpozději 18. v měsíci, aby mohla být vaše platba včas zaúčtována. Platby, které přijdou po 20. v měsíci, už zaúčtovány nebudou!!!

Číslo účtu vedeného u KB 115-5494990237 kód banky 0100 do zprávy pro příjemce prosím uveďte – jméno strávníka !!!!!!! variabilní symbol – 2017

Cenové kategorie
Podle vyhlášky 107/2005 MŠMT jsou žáci zařazování do cenových skupin, nikoli podle tříd, jak  tomu bylo. Žák 4. tříd, který dosáhne 11 let ve školním roce tj. od 1.9. do 31.8., musí být zařazen do vyšší cenové kategorie.