Oznámení školní jídelny

Kontakty

Vedoucí školní jídelny: Renata Sagnerová tel.: 491 814 387
e-mail: jidelna (zavináč) zsbeloves(tečka)cz

Kuchařka: Lada Hejzlarová
Pomocná kuchařka: Renata Sagnerová
Uklízečka: Renata Hejzlarová

 

Odhlašování obědů

Dle prováděcí vyhlášky o školním stravování č. 107/2005Sb, nemá strávník ŠJ nárok na oběd za sníženou cenu v době nepřítomnosti ve škole. Školský zákon č. 561/2004 Sb. stanovuje, že žákům ZŠ je poskytována dotace na mzdovou a věcnou režii školního stravování pouze v době jejich přítomnosti ve škole. Pokud žák není ve škole, nárok na dotaci ztrácí. V tom případě musí být oběd, který byl uvařen a nebyl odhlášen, uhrazen v plné výši, tzn. včetně mzdové a provozní režie. Výjimku tvoří: 1. den nemoci nebo neplánované nepřítomnosti žáka, kdy si rodič může oběd odebrat.
Obědy se odhlašují den předem do 1000 v kanceláři školní jídelny (tel.:491 814 387)
Pro odhlašování obědů preferujeme  telefonické spojení, pokud  se rozhodnete pro  mailový kontakt, prosíme o odhlašování obědů s dostatečným předstihem  – alespoň 48 hodin předem. Děkujeme za pochopení.

Možnost placení obědů na účet

Vážení rodiče, od měsíce prosince 2017 bude možné platit obědy jak v hotovosti, tak převodem na účet. Prosíme rodiče, kteří mají o tuto službu zájem, aby si u svého bankovního účtu zřídili příkaz k úhradě. Platit můžete buď jednorázově- každý měsíc, nebo trvalým příkazem. Pokud zvolíte trvalý platební příkaz nastavte dostatečnou finanční částku. Na konci šk. roku bude provedeno vyúčtování  a přeplatek Vám bude vrácen. Datum k úhradě dejte nejpozději 18. v měsíci, aby mohla být vaše platba včas zaúčtována. Platby, které přijdou po 20. v měsíci, už zaúčtovány nebudou!!!

Číslo účtu vedeného u KB 115-5494990237 kód banky 0100 do zprávy pro příjemce prosím uveďte – jméno strávníka !!!!!!! variabilní symbol – 2017