Zápis

 Zápis dětí do 1. ročníku 2022/2023

     V souladu s § 36 odst. 4, § 165 odst. 2 zákona č. 564/2004 Sb., školský zákon  proběhne ve dnech 1. až 11. 4. 2022.   

Termín zápisu: 7. a 8. 4. 2022 od 14:00 do 17:00

 • Řádný zápis – Věk dítěte –  6 let k 31. 8. 2022:
  dítě narozené od 1. září 2015 do 31. 8. 2016,
  pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku.
 • Předčasné přijetí – Věk dítěte – 5 let k 31. 8. 2022:
  Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření :

  • dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2022 – zákonný zástupce doloží vyjádření  Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC),
  • dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2023 – zákonný zástupce doloží vyjádření ŠPZ + odborného lékaře.

 

Jak postupovat FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU:

 

 • nejlepší způsob je provést elektronickou registraci k zápisu:
 • Zápisy online – přihlášení bude možné provést od 28. 3. do 8.4.
 • elektronicky (PC, mobilní telefon, tablet…) vyplníte údaje o zapisoveném dítěti a údaje o zákonném zástupci, který podává žádost o přijetí 
 • přihlášku potvrdíte
 • na Vámi uvedenou e-mailovou adresu vám přijde potvrzující e-mail. Přihláška by měla přijít obratem. Pokud ne, zkontrolujte si pro jistotu i SPAM koš.
 • 7. nebo 8. 4.  se dostavíte k zápisu do školy. Škola přihlášku vytiskne, společně doplníte další údaje a podepíšete.
 • k ověření totožnosti si přineste svůj občanský průkaz a rodný list zapisovaného dítěte
 • vlastní zápis na škole bude probíhat 7. a  8. dubna
 • pokud by vám přišel výše uvedený způsob složitý, nebo pokud byste neměli technické prostředky pro provedení registrace k zápisu stačí učinit jediné:
 • dostavte se ve dnech 7. – 8. 4. od 14:00 do 17:00 do naší školy společně se zapisovaným dítětem. Přineste si svůj občanský průkaz a rodný list budoucího prvňáčka. Vše společně zařídíme na místě.
 • Vlastní zápis společně s dítětem:
  • po kontrole přihlášky a jejím podpisu bude s vaším souhlasem probíhat diagnostický rozhovor s vaším dítětem, který má za cíl ověřit zralost pro vstup do školy – zní to vědecky, ale nemějte strach, určitě to bude zábava 🙂

Odklad školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze písemně požádat v den zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Ředitel školy této žádosti může ihned vyhovět, ale pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud nebudete mít potřebné podklady, odloží se rozhodnutí o odkladu na pozdější datum a následně si zajistíte termín ve výše uvedených odborných pracovištích. Měli bychom to ale stihnout do 30. 5. 2022.

 

Kontakt na nejbližší školské poradenské zařízení:

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje, pracoviště Náchod
Adresa: Smiřických 1237,547 01 Náchod, 3.nadzemní podlaží