Zápis

 Zápis dětí do 1. ročníku 2021/2022

     V souladu s § 36 odst. 4, § 165 odst. 2 zákona č. 564/2004 Sb., školský zákon  proběhne ve dnech 1. až 11. 4. 2021.

        Zápis se týká dětí narozených v období od 1. září 2014 do 31. srpna 2015 a dětí, kterým bylo v roce 2020 vydáno rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. 

        V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 bude zápis pro školní rok 2021 / 2022 probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

            On-line registraci k zápisům do základní školy spustíme 1. dubna 2021
a bude přístupná do 11. dubna 2021. V případě, že v uvedeném období registraci a podání žádosti nestihnete (např. z důvodu karantény, izolace), kontaktujte nejpozději do 30. dubna 2021 naši základní školu, která vás bude informovat o dalším postupu.

Dítě zaregistrujete kliknutím na link, který bude aktivní
od 1. dubna, kde vyplníte registrační formulář. Na e-mailovou adresu uvedenou ve formuláři vám bude zaslána žádost o přijetí a instrukce s dalším postupem. Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, vyplňte tuto skutečnost v registračním formuláři a obdržíte zároveň i formulář žádosti
o odklad. Bohužel nemůžeme využít zamýšlenou registraci termínu a času zápisu, kterou jsme měli pro vás připravenou, protože osobní přítomnost žadatelů o přijetí k základnímu vzdělávání není v současné době povolena. Pokud by došlo ke zlepšení epidemiologické situace, budete informováni  na webových stránkách naší  školy.

        V případě, že nebudete dítě registrovat on-line, můžete si vyzvednout vytištěnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ve vstupním portálu naší školy a vyplněnou ji společně s kopií rodného listu (stačí prostá kopie, není ji nutné ověřovat) podat následujícím způsobem:

  • prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky školy,
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,
  • poštou,
  • vhozením do  schránky školy.