Logická olympiáda – výsledky

Nejlepším řešitelem Logické olympiády se stal Tomáš Franc z páté třídy a za ním se umístili šikovní čtvrťáci – Filip Sedláček a Anežka Bělobrádková. Patří jim velká gratulace.
Celkem se v našem kraji účastnilo Logické olympiády 1030 žáků a Tomáš tak v této kategoriii obsadil 145. místo, což vůbec není špatný výsledek.
Všem, kteří se zúčastnili a vyzkoušeli si tak svůj důvtip patří dík. Příští rok si určitě logické myšlení prověříme zase. 

 

Páťáci čtou dětem ve školce

Skupinka pěti páťáků vyrazila do školky v Bělovsi a do školky Březinky, aby přečetla několik příběhů svým mladším kamarádům. Všichni páťáci četli na jedničku a potom pozvali děti ke stolečkům a rozdali jim připravené pracovní listy. Krásně děti instruovali a pomáhali jim s danými úkoly. Nakonec všem rozdali sladkou odměnu. Po krátké prohlídce hraček a pohrání si se školkáčky jsme se vrátili zpět do školy. Všem našim čtenářům patří velká pochvala. Foto.

Běh do zámeckých schodů

I letos se naše škola zúčastnila tradiční akce “ Běh do zámeckých schodů“, která se konala ve čtvrtek 19. října. 
Naši sportovci okusili závodní atmosféru na nových zámeckých schodech a kromě soupeřů statečně bojovali i s rozmary počasí, které letošnímu ročníku příliš nepřálo. Tím se nenechal zaskočit Ondřej Elich, který se umístil na krásném 2. místě v kategorii C. Velký dík patří i všem ostatním účastníkům, kteří ukázali, že si závod dokáží užít za jakýchkoliv podmínek. Všem běžcům děkujeme za reprezentaci naší školy. Foto. 

 

Sběr starého papíru

Podzimní  sběr starého papíru proběhne ve dnech od 30.října do 1. listopadu.  Prosíme, zapojte se třeba i několika kilogramy, každý kilogram může pomoci složit tunu! 

 A každá tuna papíru znamená přibližně 17 ušetřených stromů!

Preventivní program – Po stopách pana Pravdy

12.10. všechny třídy naší školy absolvovaly preventivní program Po stopách pana Pravdy pod vedením lektorek z Centra Pochodeň. Program, který trval dvě hodiny, byl zaměřený na dodržování základních pravidel komunikace, spolupráce a na to, jak řešit konflikt a svůj vztek. 
Ve vyšších ročnících  žáci zjistili, jak snadno můžeme někomu křivdit – domýšlet si něco. Vyzkoušeli si používat popisný jazyk, díky kterému zlepší své komunikační dovednosti, a jak lépe zvládat konfliktní situace. Zkusili si vyjadřovat své pocity, postřehy, potřeby, aniž by druhému křivdili. 
Cíl programu: Prevence šikany a konfliktů, předcházení slovnímu ubližování, podpora empatie, rozvoj komunikačních dovedností, respekt k odlišnému pohledu. Foto.

Zdravá strava

V minulém týdnu se mohly děti v programu “Zdravá pětka” seznámit se základy zdravého stravování i správného rozložení jídelníčku. Názorně si ukázaly, jaké množství cukru se může skrývat s některých potravinách a nápojích. Velmi prospěšné bylo také to, že se naučily jak číst a co hledat na etiketách potravin. Děkujeme za pěkný program. Foto.

Logická olympiáda

4. a 5. října se žáci z čtvrtých a pátých tříd zúčastnili Logické olympiády. To je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost pohotového rozhodování. Soustředění všech dětí bylo maximální. Některé úlohy zvládly za minutku, s jinými se pěkně potrápily. Držíme pěsti, ať jsou výsledky co nejlepší. Nejdůležitější však je, že si mohly vyzkoušet úlohy, kde je zapotřebí samostatné logické uvažování. Foto.

Hodina čtení se sv. Václavem v 5. třídě

V pondělí 2.10. 2023 jsme se při hodině čtení seznámili se státním svátkem, díky kterému jsme si mohli užít prodloužený víkend. Nejprve děti chodily po jednotlivých stanovištích a četly si úryvky textu. Potom dostaly test a snažily se zodpovědět podle toho, co si přečetly nebo co si pamatovaly z minulého roku z vlastivědy. Pokud nevěděly, mohly se vrátit na stanoviště k textu a odpověď si tam vyhledat. Na závěr jsme si všichni sedli do kruhu a společně si zkontrolovali odpovědi a vyprávěli si o svatém Václavovi. Foto.

Sběr kaštanů, žaludů a pomerančové kůry

Oznamujeme, že byl zahájen sběr kaštanů, žaludů a  sušené pomerančové kůry.  Zvážené  kaštany, žaludy  nebo usušená kůra se odevzdává paní školnici a lísteček, kde je jméno sběrače a váha nasbíraných plodů/ kůry, předají  děti své třídní učitelce/učiteli.

 Peníze utržené za sběr budou použity na školní výlety a akce školy.  Nejlepší sběrači budou oceněni na konci šk. roku.