Prodej lístků na obědy na září 2018

Pro rodiče budoucích prvňáčků a pro rodiče, kteří chtějí platit obědy hotově.

STŘEDA  29. srpna     9:00 – 11:00

ČTVRTEK 30. srpna    9:00 – 11:00

PONDĚLÍ 3. září           7:30 – 9:30

Pro rodiče, kteří chtějí platit obědy platbou na účet:

-datum k úhradě dejte prosím nejpozději k 18. srpnu, aby mohla být platba včas zúčtována

– nezapomeňte prosím nastavit dostatečnou finanční částku.

číslo účtu vedeného u KB 115-5494990237 kód banky 0100 do zprávy pro příjemce uveďte  – jméno strávníka !!!!!!! variabilní symbol – 2017

 

Hurá na prázdniny!

Školní rok utekl rychleji než jsme se nadáli a je tu poslední zvonění tohoto roku. S dětmi jsme se rozloučili společně, zazněla slova díků, ocenění i povzbuzení, která si žáci zajisté za celoroční práci zaslouží.  
Než se však děti rozjedou na prázdniny, rádi bychom i  Vám rodičům poděkovali za celoroční spolupráci, trpělivost, podporu i pomoc! 

Přejeme Vám všem krásné léto, pohodovou dovolenou, načerpání nových sil a v  září se budeme opět na všechny těšit!

                                                                                                                         Zaměstnanci školy

Evakuace školy

Poslední týden proběhla cvičná evakuace školy. A tak si můžeme být jisti, že jsme připraveni  – ovšem doufáme, že to nebudeme nikdy skutečně potřebovat! Velké díky patří běloveským hasičům, kteří nám předvedli  zásah i techniku. Foto

…..atletické medaile……

 Konec školního roku se  blíží, ale naše děti nezahálí. V pátek 22. června se  žáci ze 3. – 5. třídy zúčastnili 2. ročníku atletických olympijských her základních škol náchodského okresu na Hamrech  a získali velmi pěkné 7. místo ze 16 škol. Hned v pondělí ráno vyrazilo 11 dětí na hřiště ZŠ Plhov, kde se konal atletický čtyřboj školních družin. Tady také děti zabojovaly a přivezly  8 medailí. Prvňačka Kristýnka Lajerová získala 1. místo ve skoku dalekém, Ema Elichová 2. místo také ve skoku, Štěpán Ptáček má hned 3 medaile – zlatou, stříbrnou i bronzovou za běh na 50 metrů, skok daleký a vytrvalostní běh na 600 metrů, Zlatka Šarišská 3. místo v běhu na 50 m, Danča Cvrčková 2. místo ve skoku a Nikolas Šarišský 3. místo ve vytrvalostním běhu na 800 metrů. Děkujeme všem malým sportovcům za krásné výkony.

A tady jsou krásné fotky našich závodníků:

Poslední týden v ŠD

V úterý 26. června pořádáme závěrečný výlet. Hned po obědě pojedeme vlakem do Velkého Poříčí, odsud půjdeme pěšky na rozhlednu „Signál“ na Slavíkově. Dále budeme pokračovat na Pavlišov, kde si zahrajeme FotbalGolf u p. Vlčka.

Ve čtvrtek 28. června půjdeme místo vycházky na prohlídku do pěchotního srubu „VODA“ hned vedle hasičské zbrojnice.

Další informace mají děti v notýsku.

V pátek 29. června bude provoz školní družiny do 14,00 hod.

Organizace konce šk. roku

  • 25.6. -26.6. třídnické práce, odevzdávání učebnic, úklid třídy, 1.-3. třída ukončení výuky  v cca 11:40 hod, 4.-5. třída dle kapacitních možností šk. jídelny cca ve 12 hod 
  • 27.6. filmové představení “Čertoviny”, v 7.45 odcházíme od školy, ukončení výuky kolem 11:30 hod
  • 28.6. třídnické práce, 1.-3. třída ukončení výuky  v cca 11:40 hod, 4.-5. třída dle kapacitních možností šk. jídelny cca ve 12 hod 
  • 29.6. vysvědčení, hodnocení školního roku, vyhodnocení sběrů, zakončení přibližně v 9 až 9:30 hod, oběd mezi 10.00 – 11.00 hod, provoz školní družiny do 14.00 hod
  • Poslední možnost odhlásit obědy v letošním školním roce je do 22.6. 2018. Děkujeme za pochopení.

Druháci v galerii

7. června žáci druhé třídy opět navštívili náchodskou galerii. S edukátorkou si popovídali o obrazech malíře Tomáše Tichého a pustili se do práce. Nejdříve vznikl nákres. Pak tvořili vlastní obraz; na karton se zaujetím lepili papírové pásky, válečkem nanášeli barvy.  Potom odnesli obrazy před galerii na sluníčko. Když barvy uschly, odstranili pásky a krása byla na světě. Podívejte se, jak jejich výtvarná díla vznikala a jak se povedla. Foto.

Třeťáci na vlastivědné vycházce

V pátek se třeťáci vydali do centra města, čekal je nejen pohled z kostelní věže Adam, ale hlavně spousta zajímavých informací od ochotného pana Kašpara o historii náchodských zvonů, obléhání města švédskými vojsky i historii tajné chodby vedoucí ze zámku. Nezapomněli jsme si také popovídat  o sloupech na náměstí, městském pranýři, podkově na Karlově náměstí a našem slavném rodákovi Josefu Škvoreckém. A abychom neplnili jen naše hlavy, museli jsme se na zpáteční cestě zastavit v cukrárně na zmrzlinu. Foto.