Organizace začátku šk. roku

Žáci 1. třídy

1.9. Zahájení šk. roku od 8 hodin, slavnostní uvítání, přibližný odchod žáků ze školy v 9 až 9:30  hod. Jídelna bude  vydávat obědy od 10:30 do 12 hodin.
2.9.  Výuka od 7:45 hod. do 9:45 hod., navazuje školní družina (pro přihlášené děti), oběd se bude vydávat od cca 11 hodin
5.9.  Výuka od 7:45 hod. do 9:45 hod, navazuje školní družina (pro přihlášené děti), oběd se bude vydávat od cca 11 hodin
6.9 -7.9. Výuka od 7:45 hod. do 10:45 hod, navazuje školní družina (pro přihlášené děti), oběd se bude vydávat od cca 11 hodin
Od 8.9. pravidelná výuka dle rozvrhu.

Žáci 2.- 5. třídy

1.9. Zahájení šk. roku od 8 hod., přibližný odchod žáků ze školy v 9 až 9:30 hod. Jídelna bude vydávat obědy od 10:30 do 12 hodin.
2.9.   Vyučování začíná v 7:45 hod., ukončení pro 2. a 3. třídu v  11:40 hod, ukončení pro 4. a 5. třídu v cca 11:55 hod – dle kapacitních možností školní jídelny.
5.9. Vyučování začíná v 7:45 hod., ukončení pro 2. a 3. třídu v  11:40 hod, ukončení pro 4. a 5. třídu v  cca 11:55 hod – dle kapacitních možností školní jídelny.

Od 6. 9. Pravidelná výuka dle rozvrhu.

Školní družina funguje beze změny tj. od 1.9. do 30.6. v čase od 6:30 do 16 hodin.

·

Upozornění ze školní jídelny

Prosíme rodiče, aby důsledně odhlašovali obědy v době nepřítomnosti dětí ve škole.
Dle prováděcí vyhlášky o školním stravování č. 107/2005Sb, nemá strávník ŠJ nárok na oběd za sníženou cenu v době nepřítomnosti ve škole. Školský zákon č. 561/2004 Sb. stanovuje, že žákům ZŠ je poskytována dotace na mzdovou a věcnou režii školního stravování pouze v době jejich přítomnosti ve škole. Pokud žák není ve škole, nárok na dotaci ztrácí. V tom případě musí být oběd, který byl uvařen a nebyl odhlášen, uhrazen v plné výši ( 88 Kč a 90 Kč), tzn. včetně mzdové a provozní režie. Výjimku tvoří: 1. den nemoci nebo neplánované nepřítomnosti žáka, kdy si rodič může oběd odebrat.
Obědy se odhlašují den předem do 10h. přes internet nebo telefonicky na č. 491 814 387.

Oznámení školní jídelny

Vážení rodiče, 
od 1.9. 2022 jsme nuceni zvýšit cenu obědů vzhledem k stále se navyšujícím  nákladům za potraviny a energie. Děkujeme za pochopení a připomínáme strávníkům, kteří platí stravné přes účet, aby nezapomněli zvýšit své příkazy k úhradě.
 Dále upozorňujeme, že pokud nebude mít žák dostatečnou finanční částku na stravovacím účtu nebude mu oběd vydán. Děkujeme za pochopení.

Ceník obědů

  • žáci do 10 let*……….………….31,- Kč
  • žáci ve věku nad 10 let*….33,- Kč

do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (školní rok končí 31. 8.), ve kterém dosahují uvedeného věku (viz vyhláška MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění)

Prodej obědů a možnost zřízení stravovacího účtu bude 30.8.- 31.8. 2022 od 8 do 12 hodin  a  od 1.9. 2022 od 7 do 10 hod.