www.zsbeloves.cz

POZOR ZMĚNA PŘÍJEZDU ze šk. výletu z Ostaše!! Příchod ke škole v cca 15:10 hod.

 

Provozní řád školní jídelny PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ivana Vítková   
Středa, 15 Listopad 2017 01:00

VNITŘNÍ PŘEDPIS O PROVOZU ŠKONÍ JÍDELNY

 

provozní doba : 5 : 30 – 14 : 00

pracovní doba vedoucí : 7 : 00 – 9 : 30

výdej obědů do jídlonosičů : 11 : 20 – 11 : 40

výdej obědů pro žáky: 11:45 - 13:45

 

tel. číslo do jídelny - 491 814 387

 

Právní předpisy, kterými se ŠJ řídí

zákon č.561/2004 Sb.o předškolním, zákl.,vyšším odborném a jiném vzdělání(šk.zákon)

zákon č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

zákon 258/2000 Sb.o ochraně veřejného zdraví

zákon č.262/2006 Sb.zákoník práce

vyhlášky č.107/2005 Sb.o školním stravování

vyhláška č.84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových

organizacích zřízených územními samostatnými celky

vyhláška č.137/2004 Sb. o hygien požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní

a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

 

Základní pravidla

 

 • žák má právo odebrat si oběd, který si zaplatil

 • obědy do jídlonosičů se vydávají od 11 :20 do 11:40

  ( obědy do sklenic nevydáváme !!! )

 • výdej obědů jo od 11:45 do 13:45

 • děti si oblečení a tašky odkládají do šatny, kde se přezouvají

 • dozor v jídelně zajišťují učitelé

 • strava se přihlašuje a odhlašuje nejpozději do 10:00 hod. předcházejícího dne

  u vedoucí školní jídelny v kuchyni nebo telefonicky

 • ceny obědů : 7 – 10 let - 22,- Kč, 11 let - 24,- Kč

 • plná cena obědů : 7 – 10 let – 59,- Kč, 11 let – 61,- Kč

 • způsob úhrady hotově nebo na účet ( do 18. dne předcházejícího měsíce )

 • stravenky se vždy kupují měsíc dopředu

 • žák má povinost v době nepřítomnosti si oběd odhlásit, v případě, že tak neučiní,

  bude muset uhradit plnou cenu oběda

 • první den nepřítomnosti má možnost si oběd odebrat

 • děti se musí v jídelně chovat ukázněně, aby neublížili sobě ani ostatním

 • připomínky můžete hlásit vedoucí školní jídelny

 • při vylití jídla u oběda nahlásit pomocné kuchařce a ta vše uklidí

 • úklid ŠJ zajišťuje uklizečka, kuchyň uklízí kuchařka s pomocnou kuchařkou

 • s tímto provozním řádem se také můžete seznámit na internetových stránkách školy

 

Tento provozní řád nabývá účinnosti 1. září 2016

 

vypracovala Hejzlarová Renata

vedoucí školní jídelny

 

 

Aktualizováno Středa, 15 Listopad 2017 21:43
 Založeno na Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.