www.zsbeloves.cz

POZOR ZMĚNA PŘÍJEZDU ze šk. výletu z Ostaše!! Příchod ke škole v cca 15:10 hod.

 

Jídelna
Možnost placení obědů přes internet PDF Tisk Email
Napsal uživatel Iva Vítková   
Úterý, 19 Prosinec 2017 10:03

Možnost placení obědů na účet

Vážení rodiče, od měsíce prosince 2017 bude možné platit obědy jak v hotovosti, tak převodem na účet. Žádáme rodiče, kteří mají o tuto službu zájem, aby si u svého bankovního účtu zřídili příkaz k úhradě. Platit můžete buď jednorázově- každý měsíc, nebo trvalým příkazem. Pokud zvolíte trvalý platební příkaz nastavte dostatečnou finanční částku. Na konci šk. roku bude provedeno vyúčtování  a  přeplatek Vám bude vrácen. Datum k úhradě dejte nejpozději 18. v měsíci, aby mohla být vaše platba včas zaúčtována. Platby, které přijdou po 20. v měsíci, už zaúčtovány nebudou!!!

Číslo účtu vedeného u KB 115-5494990237 kód banky 0100 do zprávy pro příjemce uveďte - jméno strávníka !!!!!!! variabilní symbol - 2017

To znamená, kdo má zájem platit lístky na obědy na prosinec přes účet, musí již do 18. listopadu dát trvalý příkaz k úhradě v dostatečné hodnotě!!                       Renata Hejzlarová

Aktualizováno Úterý, 19 Prosinec 2017 10:06
 
Provozní řád školní jídelny PDF Tisk Email
Napsal uživatel Ivana Vítková   
Středa, 15 Listopad 2017 01:00

VNITŘNÍ PŘEDPIS O PROVOZU ŠKONÍ JÍDELNY

 

provozní doba : 5 : 30 – 14 : 00

pracovní doba vedoucí : 7 : 00 – 9 : 30

výdej obědů do jídlonosičů : 11 : 20 – 11 : 40

výdej obědů pro žáky: 11:45 - 13:45

 

tel. číslo do jídelny - 491 814 387

 

Právní předpisy, kterými se ŠJ řídí

zákon č.561/2004 Sb.o předškolním, zákl.,vyšším odborném a jiném vzdělání(šk.zákon)

zákon č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

zákon 258/2000 Sb.o ochraně veřejného zdraví

zákon č.262/2006 Sb.zákoník práce

vyhlášky č.107/2005 Sb.o školním stravování

vyhláška č.84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových

organizacích zřízených územními samostatnými celky

vyhláška č.137/2004 Sb. o hygien požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní

a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

 

Základní pravidla

 

 • žák má právo odebrat si oběd, který si zaplatil

 • obědy do jídlonosičů se vydávají od 11 :20 do 11:40

  ( obědy do sklenic nevydáváme !!! )

 • výdej obědů jo od 11:45 do 13:45

 • děti si oblečení a tašky odkládají do šatny, kde se přezouvají

 • dozor v jídelně zajišťují učitelé

 • strava se přihlašuje a odhlašuje nejpozději do 10:00 hod. předcházejícího dne

  u vedoucí školní jídelny v kuchyni nebo telefonicky

 • ceny obědů : 7 – 10 let - 22,- Kč, 11 let - 24,- Kč

 • plná cena obědů : 7 – 10 let – 59,- Kč, 11 let – 61,- Kč

 • způsob úhrady hotově nebo na účet ( do 18. dne předcházejícího měsíce )

 • stravenky se vždy kupují měsíc dopředu

 • žák má povinost v době nepřítomnosti si oběd odhlásit, v případě, že tak neučiní,

  bude muset uhradit plnou cenu oběda

 • první den nepřítomnosti má možnost si oběd odebrat

 • děti se musí v jídelně chovat ukázněně, aby neublížili sobě ani ostatním

 • připomínky můžete hlásit vedoucí školní jídelny

 • při vylití jídla u oběda nahlásit pomocné kuchařce a ta vše uklidí

 • úklid ŠJ zajišťuje uklizečka, kuchyň uklízí kuchařka s pomocnou kuchařkou

 • s tímto provozním řádem se také můžete seznámit na internetových stránkách školy

 

Tento provozní řád nabývá účinnosti 1. září 2016

 

vypracovala Hejzlarová Renata

vedoucí školní jídelny

 

 

Aktualizováno Středa, 15 Listopad 2017 21:43
 
Seznam alergenů v jídle PDF Tisk Email
Pátek, 28 Listopad 2014 09:11

Seznam alergenů obsažených v jídle ze školní jídelny...

 

 

Aktualizováno Úterý, 01 Prosinec 2015 20:05
Celý článek...
 
Odhlašování obědů PDF Tisk Email
Úterý, 03 Srpen 2010 11:34

Dle prováděcí vyhlášky o školním stravování č. 107/2005Sb, nemá strávník ŠJ nárok na oběd za sníženou cenu v době nepřítomnosti ve škole. Školský zákon č. 561/2004 Sb. stanovuje, že žákům ZŠ je poskytována dotace na mzdovou a věcnou režii školního stravování pouze v době jejich přítomnosti ve škole. Pokud žák není ve škole, nárok na dotaci ztrácí. V tom případě musí být oběd, který byl uvařen a nebyl odhlášen, uhrazen v plné výši, tzn. včetně mzdové a provozní režie. Výjimku tvoří: 1. den nemoci nebo neplánované nepřítomnosti žáka, kdy si rodič může oběd odebrat.

Obědy se odhlašují den předem do 1000 v kanceláři školní jídelny (tel.:491 814 387)

Aktualizováno Úterý, 01 Prosinec 2015 20:05
 
Kontakty ŠJ PDF Tisk Email
Napsal uživatel Iva Vítková   
Úterý, 03 Srpen 2010 11:34

Vedoucí školní jídelny: R. Hejzlarová tel.: 491 814 387, e-mail: jidelna (zavináč) zsbeloves(tečka)cz

Kuchařka: Lada Hejzlarová
Pomocná kuchařka: Renata Hejzlarová

Aktualizováno Středa, 30 Srpen 2017 15:24
 

Založeno na Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.