Důležité termíny pro Váš diář

    Termíny rodičovských schůzek v tomto šk. roce

     12.9. 2023 v 16:30 hodin pouze pro 1. třídu

     19.9. 2023  v 17 hodin, všechny třídy mimo 1. třídy

     11.1. 2024 konzultační schůzky, přesné časy budou ještě upřesněny. 

     16.5. 2024 pravděpodobně v 17 hodin.